Nyhed

Aktiesparekonto skal øge privates interesse for aktieinvesteringer

Et af de centrale initiativer i en ny aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er indførelse af en aktiesparekonto fra 1. januar 2019, som skal øge privates interesse for aktieinvesteringer. Initiativet skal være med til at styrke iværksætter- og aktiekulturen i Danmark.

Aktiesparekontoen indebærer, at aktieejere kan placere deres opsparing i noterede aktier og visse andre værdipapirer, hvorefter disse alene belastes med en lavere effektiv gennemsnitlig beskatning end den gældende aktieindkomstbeskatning.

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer, der udover en indførelse af en aktiesparekonto indeholder forslag om bedre mulighed for aflønning med medarbejderaktier og et nyt investorfradrag, der skal give iværksættervirksomheder lettere adgang til risikovillig kapital.

Det er vores forventning, at aftalen udmønter sig i konkrete lovforslag inden årets udgang.

De nugældende regler for aktiebeskatning

I dag beskattes gevinst og tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked som aktieindkomst med 27 % op til 51.700 kr. (2017), mens satsen er på 42 % på en aktieindkomst derover.

17 % beskatning af afkastet på aktiesparekontoen

Aktiesparekontoen vil medføre en beskatning på 17 % af afkastet, som vil blive beregnet årligt ud fra lagerprincippet.

Værdiforøgelsen af indestående på aktiesparekontoen vil blive beskattet, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Der kan oprettes én aktiesparekonto pr. person, og der vil kunne handles, så ofte som det ønskes, inden for aktiesparekontoen.

Ifølge aftalen vil ordningen indfases gradvist med et loft på 50.000 kr. pr. person i 2019, voksende til 100.000 kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022 og frem. Man kan sætte penge ind på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet.

Man skal dog være opmærksom på, at aftaleparterne hvert år skal beslutte, om der er grundlag for at forhøje loftet for aktiesparekontoen. Der er derfor ingen garanti for, at aktiesparekontoen reelt vil vokse til 200.000 kr. i 2022.

Vurdering af aktiesparekontoen

Den nye ordning udgør en væsentlig lettelse af beskatningen for private småinvestorer.

Ordningen vil også potentielt gavne de mindre virksomheders kapitalrejsning. Dog vil ordningen formentlig få begrænset virkning, hvis aftaleparterne ikke kan blive enige om den årlige forhøjelse af kontoloftet.

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til den nye aktiesparekonto, er du velkommen til at kontakte advokat Niels Gade-Jacobsen, som er specialist i skatteret.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?