Dødsbobehandling

Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret for et dødsbo. De fleste har derfor ingen erfaring med dødsbobehandling, og det kan være en stor mundfuld for arvingerne at stå alene med et dødsbo.

For os er det velkendt territorium, og vi kan hjælpe jer trygt og sikkert gennem bobehandlingen. Vi tager os af boets behandling – fra før boet udleveres af skifteretten og til arven er endeligt fordelt.

Vi bistår arvinger med at skifte privat. Vi behandler også boer som bobestyrere, når vores klienter har indsat os som bobestyrere i deres testamente.

Vi ved, at det er vigtigt for de fleste arvinger, at boet kan afsluttes hurtigt, så alle kan komme videre. Vi har derfor fokus på gennem dialog med arvingerne at sikre fremdriften i sagerne.

Hvordan behandles et bo?

Behandling af et dødsbo kan være en kompleks juridisk og administrativ opgave, og som arving kan forløbet synes uoverskueligt: Hvem arver? Hvordan fordeles boets aktiver? Hæfter arvingerne for gæld? Og hvad med udgifter til begravelsen?

Grundlæggende er der seks forskellige skifteformer, og vi hjælper gerne med at finde den rette for jer. Vi skriver herefter til skifteretten og anmoder om at få boet udleveret. Og så er bobehandlingen i gang – eller i visse tilfælde allerede afsluttet.

Kort fortalt handler bobehandlingen om at identificere boets aktiver, betale boets gæld, beregne boafgifter/boskat og fordele boets formue til arvingerne – og alt det andet, der kommer indimellem.

I folderen ”Information til arvingerne – Når vi behandler et dødsbo” har vi forsøgt at besvare de oftest stillede spørgsmål – både når boet skiftes privat, og når det skiftes ved hjælpe af en bobestyrer. Her kan du læse mere om processen for bobehandlingen og finde svar på følgende spørgsmål:

Endelig kan du også læse om de særlige forhold, der gælder for den efterlevende ægtefælle. Dem gør vi altid arvingerne opmærksomme på, ligesom vi rådgiver om mulighederne for at sidde i uskiftet bo.

> Download vores folder “Information til arvingerne – Når vi behandler et dødsbo”

Når vi behandler et dødsbo

Vi lægger stor vægt på, at bobehandlingen – og alt det indimellem – bliver håndteret smidigt og effektivt, så processen bliver så kort og billig for arvingerne som muligt.

Når vi oplever, at der er risiko for uenigheder eller tvister mellem arvingerne, arbejder vi målrettet på at løse uenighederne, så boet kan sluttes så konfliktfrit som muligt.

Vores erfaring er, at ingen arvinger ønsker konflikter, men at mange arvinger har behov for hjælp til at finde løsninger og undgå opslidende diskussioner, der forhaler processen.

Vi inddrager løbende arvingerne i beslutninger og orienterer om væsentlige forhold.

Hvad koster det?

NJORDs honorar er baseret på tidsforbruget sammenholdt med boets størrelse og kompleksitet.

Ved privat skifte giver vi et overslag, inden sagen starter. Da ingen boer er ens, må vi dog tage forbehold for ændringer undervejs. Honoraret fastsættes derfor endeligt ved boets afslutning.

Når vi er udpeget som bobestyrer til at behandle et dødsbo, er det i sidste ende skifteretten, der skal godkende vores honorar. Vi vil dog altid gerne give et overslag over honoraret efter, at der er gjort status for boet. Indledningsvist oplyser vi vores timetakster.

Vores team

Hos NJORD er vi et team med mange års erfaring i at behandle dødsboer, og vi kan hjælpe dig, så du ikke skal stå alene med dødsboet.

Vi er to partnere, Malene Eigtved og Jakob Stilling, som er beskikket af Justitsministeriet som autoriserede bobestyrere, og vi behandler derfor mange boer – solvente og insolvente − som skifteretten har udpeget os som bobestyrere for.

Vi tilstræber, at opgaverne løses bedst og billigst muligt. Og mange opgaver vil derfor blive løst af vores meget erfarne bobehandlere, Emilie Kofoed Jensen, Inge Frost og Helle Mortensen.

Det er vigtigt for os, at arvinger og andre interessenter oplever bobehandlingen så konfliktfri og ukompliceret som muligt. Vi har derfor fokus på gennem faglighed og dialog at tilgodese de forskellige behov og interesser, der er i boerne.

Kontakt

Se hele teamet

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu