Dødsbobehandling

At stå med ansvaret for et dødsbo er heldigvis kun noget de fleste oplever få gange i livet. De fleste har derfor ingen erfaring med dødsbobehandling, og det kan være en stor mundfuld for arvingerne at stå alene med et dødsbo.

Hvornår skal man bruge en advokat til dødsbobehandling?

For vores dødsboadvokater er det velkendt territorium, og vi kan rådgive jer trygt og sikkert gennem behandlingen af dødsboet. Vores advokater tager sig af hele processen i forbindelse med dødsbobehandling – fra før boet udleveres af skifteretten og til arven er endeligt fordelt og evt. skatter og boafgifter er betalt.

Vi rådgiver arvinger med at skifte boet privat. Vi behandler også boer som bobestyrere, når vores klienter har indsat os som bobestyrere i deres testamente eller i forbindelse med udlevering fra skifteretten til autoriserede bobestyrere.

Vores advokater ved, at det er vigtigt for de fleste arvinger, at dødsboet kan afsluttes hurtigt, så alle kan komme videre. Vi har derfor fokus på gennem dialog med arvingerne at sikre fremdriften i sagerne.

Hvordan behandles et dødsbo?

Dødsbobehandling kan være en kompleks juridisk og administrativ opgave, og som arving kan forløbet synes uoverskueligt: Hvem arver? Hvordan fordeles boets aktiver? Hæfter arvingerne for gæld? Og hvad med udgifter til begravelsen?

Grundlæggende er der seks forskellige skifteformer, og vi hjælper gerne med at finde den rette for jer. Vi skriver herefter til skifteretten og anmoder om at få boet udleveret. Herefter er bobehandlingen i gang – eller i visse tilfælde allerede afsluttet.

Kort fortalt handler bobehandlingen om at identificere boets aktiver, betale boets gæld, beregne boafgifter/boskat og fordele dødsboets formue til arvingerne – og alt det andet, der kommer indimellem.

I folderen ”Information til arvingerne – Når vi behandler et dødsbo” har vi forsøgt at besvare de oftest stillede spørgsmål – både når dødsboet skiftes privat, og når det skiftes ved hjælpe af en bobestyrer. Her kan du læse mere om processen for dødsbobehandlingen og finde svar på følgende spørgsmål:

Endelig kan du også læse om de særlige forhold, der gælder for den efterlevende ægtefælle. Dem gør vi altid arvingerne opmærksomme på, ligesom vi rådgiver om mulighederne for at sidde i uskiftet bo.

> Download vores folder “Information til arvingerne – Når vi behandler et dødsbo”

Når vi behandler et dødsbo

Vi lægger stor vægt på, at bobehandlingen – og alt det indimellem – bliver håndteret smidigt og effektivt, så processen bliver så kort og billig for arvingerne som muligt og som bestemt i afdødes evt. testamente.

Når vi oplever, at der er risiko for uenigheder eller tvister mellem arvingerne, arbejder vi målrettet på at løse uenighederne, så dødsboet kan sluttes så konfliktfrit som muligt.

Vores erfaring er, at ingen arvinger ønsker konflikter, men at mange arvinger har behov for hjælp til at finde løsninger og undgå opslidende diskussioner, der forhaler processen.

Vi inddrager løbende arvingerne i beslutninger og orienterer løbende om væsentlige forhold.

Hvad er prisen på en advokat til et dødsbo?

NJORDs honorar er primært baseret på tidsforbruget sammenholdt med boets størrelse og kompleksitet.

Vi giver inden dødsbobehandlingen starter, eller senest ved første bomøde, et begrundet skøn over, hvilke udgifter der vil være forbundet med boets behandling, herunder med vores timetakster.

Da ingen boer er ens, må vi dog tage forbehold for ændringer undervejs. Honoraret fastsættes derfor endeligt ved dødsboets afslutning.

Når vi er udpeget som bobestyrer til at behandle et dødsbo, er det i sidste ende skifteretten, der skal godkende vores honorar. Vi vil dog altid gerne give et overslag over honoraret efter, at der er gjort status for boet. Indledningsvist oplyser altid vi vores timetakster.

Vores dødsboadvokater

NJORDs team har mange års erfaring med dødsbobehandling, og vi kan hjælpe dig, så du ikke skal stå alene med dødsboet.

Partnere, Malene Eigtved og Jakob Stilling er beskikket af Justitsministeriet som autoriserede bobestyrere, og behandler derfor mange boer – solvente og insolvente − som skifteretten har udpeget os som bobestyrere for.

Derudover behandler partner Therèse Kemp privat skiftede boer og fungerer som bobestyrer, når vores klienter har indsat hende som bobestyrere i deres testamente.

Det er både et stort ansvar og kompliceret at stå med et dødsbo. Derfor kan det være en økonomisk fordel at få en advokat til at hjælpe med at skifte et privat dødsbo, og du som arving skal ikke selv stå for alt det praktiske i forbindelse med opgørelsen og afviklingen af dødsboet. Når boet skiftes privat, har man som arving stadig beslutningsretten, mens advokaten udfører samtlige opgaver og holder snor i frister og boopgørelserne.

Vi tilstræber, at opgaverne løses bedst og billigst muligt. Mange opgaver vil derfor blive løst af vores meget erfarne dødsbobehandlere, der alle arbejder til en billigere takst end advokaterne.

Det er vigtigt for os, at arvinger og andre interessenter oplever dødsbobehandlingen så konfliktfri og ukompliceret som muligt. Vi har derfor fokus på gennem faglighed og dialog at tilgodese de forskellige behov og interesser, der er i boerne.

Kontakt

Se hele teamet

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu