Børnebidrag

Alle forældre har pligt til at forsørge deres børn, uanset om man bor sammen med barnet og har fælles forældremyndighed eller ej.
Hvornår skal jeg betale børnebidrag?

Det afgørende for, om der skal betales børnebidrag, er hvor ofte barnet opholder sig hos hver forælder.

Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge, anses forsørgelsespligten ofte for opfyldt blot ved barnets tilstedeværelse – som eksempelvis ved en 7-7 ordning, hvor barnet er syv dage hos hver af jer. 

Hvis en forælder ikke bor sammen med sit barn, og samværet er mindre end en 7/7 eller 8/6, opfylder denne forælder ikke sin forsørgelsespligt og er derfor forpligtet til at betale børnebidrag.

Hvor lang tid har jeg forsørgelsespligt?

Pligten til at betale børnebidrag gælder som udgangspunkt, indtil barnet fylder 18 år. Men der er også mulighed for at søge uddannelsesbidrag, hvilket er en smule lavere end børnebidraget.

Hvor stort er børnebidraget?

Børnebidragets størrelse afhænger af forælderens indkomst og hvor mange børn, forælderen skal forsørge. Bidraget er desuden fradragsberettiget.

Taksten for normalbidraget reguleres hvert år. Hverken den forælder, som betaler bidrag, eller den, som skal modtage bidraget, får besked om ændringen. Derfor skal du selv være opmærksom på, om du betaler eller modtager det rigtige beløb.

I 2022 er normalbidraget et grundbeløb på 1.293 kr. og et tillæg på 167 kr. eller i alt 1.460 kr.

Kan vi selv lave en aftale om børnebidrag?

Det er muligt at lave jeres egen aftale om børnebidrag, som er lige så juridisk bindende som en afgørelse fra Familieretshuset. Aftalen skal være skriftlig for at undgå misforståelser.

Hvis I ikke er enige, eller den ene forælder ikke af egen drift bidrager økonomisk til forsørgelsen af barnet, kan den anden forælder anmode Familieretshuset om fastsættelse af bidrag.

Kontakt NJORDs familieretsadvokater

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale børnebidrag, er du velkommen til at kontakte NJORDs familieretsadvokater på tlf. 33 12 45 22 eller e-mail familieretsadvokaten@njordlaw.com

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie