04.12.2018

Nyhed

Regeringen påtænker at afskaffe iværksætterselskaber og nedsætte kapitalkrav for anpartsselskaber

Under Statsministerens åbningsredegørelse for Folketinget blev regeringens lovprogram for 2018/2019 præsenteret. Heraf fremgår det, at regeringen påtænker at fremsætte lovforslag om iværksætterselskaber og anpartsselskaber.

Afskaffelse af iværksætterselskaber

For det første fremgår det af lovprogrammet, at regeringen påtænker at afskaffe muligheden for stiftelse af nye iværksætterselskaber. Dette kan muligvis begrundes i Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaber, der blev offentliggjort i september 2018. Ifølge analysen er selskabsformen forbundet med stor risiko for svig og problemer med skatte- og afgiftsrestancer, og at opløsninger ofte medfører udgifter for staten.

Nedsættelse af kapitalkrav for anpartsselskaber

For det andet fremgår det af lovprogrammet, at regeringen vil sænke kapitalkravet for anpartsselskaber. Kapitalkravet for anpartsselskaber udgør på nuværende tidspunkt kr. 50.000. I forbindelse med det nye lovforslag foreslås en overgangsperiode på to år, hvorefter nuværende iværksætterselskaber kan opspare den fornødne selskabskapital for at kunne blive omdannet til et anpartsselskab.

Lovforslaget forventes at blive fremsat i februar 2019.

Har lovprogrammet betydning for dig?

Er du i tvivl om, hvorvidt lovprogrammet kan få betydning for dig, og vil du gerne høre mere? NJORD Law Firm rådgiver om hele processen inden for stiftelse af virksomheder og omdannelse af selskabsform. Kontakt Jens Christian Dreyer, René Lykke Wethelund, Lars Lokdam eller Ulrik Fleischer-Michaelsen.

Seneste nyheder

Generaladvokaten: Tysk motorvejsafgift er ikke i strid med EU-retten

Tyskland indførte i 2015 en såkaldt infrastruktur afgift, som både tyske og andre EU-bilister skal betale for kørsel på de tyske veje. Afgiften skal dække nogle af de ganske betydelige udgifter, som Tyskland har til vedligehold af især motorvejene, som i høj grad tjener som transit færdselsåre gennem EU. I forbindelse med indførelsen af afgiften justerede den tyske regering også den afgift, som tyske bilister skal betale for at have bil, således at de tyske bilisters udgift til den nye infrastrukturafgift i et vist omfang blev neutraliseret.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu