Nyhed

Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven bliver skattefri

Godtgørelsen for usaglig afskedigelse – den hyppigst forekommende godtgørelse til funktionærer – er som udgangspunkt skattepligtig, men en ny afgørelse fra Skatterådet gør godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven helt skattefri.

En godtgørelse er skattepligtig, hvis den skal erstatte løn eller udbetales som fratrædelsesgodtgørelse. Hvis godtgørelsen udbetales som kompensation for en krænkelse af et gode af mere ideel karakter, er udbetalingen dog skattefri for medarbejderen. Et eksempel på en godtgørelse, som udbetales for krænkelser af mere ideel karakter, er godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, som beskytter medarbejdere imod forskelsbehandling baseret på:

  • Race, hudfarve eller etnisk oprindelse
  • Religiøs eller politisk anskuelse
  • Seksuel orientering
  • National eller social oprindelse
  • Alder
  • Handicap

Skatterådet har for nyligt bekræftet denne praksis i en sag, hvor en virksomhed gennemførte en større afskedigelsesrunde. Afskedigelserne blev gennemført ud fra de kriterier, som virksomhedens overenskomst foreskrev, herunder at medarbejdere, der havde en vis alder, skulle afskediges før andre ansatte.
At afskedige en medarbejder ud fra et generelt alderskriterium er som udgangspunkt en overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. Det var også tilfældet i denne sag.

Skatterådet afgjorde, at godtgørelsessummen var helt skattefri, fordi godtgørelsen ikke skulle anses som erstatning for løn, men som en godtgørelse for en krænkelse efter forskelsbehandlingsloven på grund af alder.

For en arbejdsgiver er det derfor vigtigt at være opmærksom på, hvorledes en godtgørelse kvalificeres, fordi der ikke – i modsætning til andre betalinger til medarbejderen – er fradrag for at betale en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Godtgørelsen kan undtagelsesvis være fradragsberettiget, hvis den er udtryk for en sædvanlig risiko forbundet med driften. Det vil dog næppe være tilfældet med diskrimination efter forskelsbehandlingsloven, da arbejdsgivers adfærd ikke udspringer af en normal driftsrisiko.


NJORD anbefaler

Medarbejdere, der tidligere har modtaget godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, bør søge vejledning om, hvorvidt godtgørelsen er blevet beskattet korrekt. NJORD bistår gerne med en genoptagelsessag hos SKAT, hvis medarbejderen tidligere er blevet beskattet af en godtgørelse, som egentlig er skattefri.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?