Kollektive overenskomster

En stor del af ansatte på det danske arbejdsmarked er omfattet af en kollektiv overenskomst. Derfor vil mange virksomheder også stifte bekendtskab med de ofte komplicerede regler om og i kollektive overenskomster.

NJORD hjælper din virksomhed sikkert igennem de ansættelsesretlige udfordringer, der kan opstå vedrørende overenskomster.

Hvad er kollektive overenskomster?

En kollektiv overenskomst er traditionelt defineret som en aftale mellem på den ene side en lønmodtagerorganisation eller en anden sammenslutning af ansatte (fagforbund, klub eller tilsvarende) og på den anden side en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt virksomhed.

En kollektiv overenskomst kan medføre særlige rettigheder for virksomhedens ansatte, herunder ret til:

Hos NJORD har vi stor erfaring med rådgivning om kollektive overenskomster, og vi kan hjælpe dig med at få et overblik over dine ansattes vilkår – både de rettigheder, der måtte følge af en overenskomst, og de rettigheder, der udspringer andetsteds fra.

Vidste du, at …

Din virksomhed kan blive omfattet af en kollektiv overenskomst på flere forskellige måder?

Det kan for eksempel ske, hvis virksomheden melder sig ind i en arbejdsgiverorganisation, som har indgået en kollektiv overenskomst med en lønmodtagerorganisation/et forbund.

Men din virksomhed kan faktisk også blive omfattet af kollektive overenskomster, hvis I i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse har overtaget aktiviteter og medarbejdere, som havde en overenskomst tilknyttet, uden at I har udnyttet muligheden for at frasige jer denne overenskomst efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Kollektive overenskomster: Hvordan kan vi hjælpe?

NJORD tilbyder juridisk rådgivning og advokatbistand i forbindelse med alle udfordringer vedrørende kollektive overenskomster. Vi kan være med til at sikre, at din virksomhed kender til de regler, der måtte følge af en kollektiv overenskomst, ligesom vi rådgiver og assisterer virksomheder vedrørende:

Altid opdateret juridisk viden

Vi holder os opdateret på seneste juridiske nyt. Dette sikrer, at vores juridiske rådgivning altid er ajour med den nyeste praksis inden for ansættelsesretten og arbejdsretten.

Du kan få adgang til seneste viden og alle vores paradigmer med et abonnement på HR eBogen – vores online juridiske opslagsværk.

> Læs mere om HR eBogen

Det siger andre om os

“NJORD Law Firm advises its employer client list on the implementation of incentive schemes, litigation arising from the misuse of business secrets and the drafting and negotiation of management contracts and associated bonus schemes. The department also has expertise in data protection regulations and assists with negotiations with unions relating to corporate reorganisations. Practice head Miriam Michaelsen is also an expert in discrimination claims.”

Legal 500, 2020

Kontakt

Se hele teamet

Seneste nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu