Ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 og gør op med de gældende regler om forskudt optjeningsår og ferieår. Men allerede i 2019 vil der være en overgangsordning. Herunder kan du læse mere om, hvad de nye regler betyder for dig som arbejdsgiver.

Hos NJORD rådgiver vi ofte arbejdsgivere om ferie og feriefridage. Vores advokater kan også hjælpe dig med at blive klar til den nye ferielovs ikrafttrædelse. Vi hjælper med udarbejdelse af eventuelle tillæg til ansættelseskontrakter og nye aftaler om feriefridage. Vi rådgiver naturligvis også om den gældende ferielov. Du kan derudover få udarbejdet ferieblanketter til brug for planlægning af ferie.

Den nye ferielov

Den nye ferielov indfører samtidighedsferie. Det betyder, at medarbejdere optjener og afholder ferie inden for samme periode. Det betyder også, at der vil være en periode, hvor medarbejderne i realiteten optjener dobbelt ferie.

For at dette ikke skal medføre for store tab hos virksomhederne, har man lavet en overgangsordning. Overgangsordning medfører, at den ferie, som medarbejderen optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, skal ”indefryses”.

Du kan som arbejdsgiver vælge, om du vil overdrage disse penge til “Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”, eller om du vil beholde feriemidlerne på virksomhedens konto. Det kan være svært at gennemskue, hvilken løsning der bedst kan betale sig. NJORDs advokater kan hjælpe dig med at vurdere, hvad der er bedst for netop din virksomhed.

Ændringerne i ferieloven kan derudover betyde, at I skal lave ændringer i medarbejdernes ansættelseskontrakter og eventuelle personalepolitikker. Hos NJORD kan du få udarbejdet tillæg og nye politikker, som er skræddersyede til netop din virksomhed.

Feriefridage

Feriefridage er ikke reguleret af ferieloven og vil heller ikke blive det af den nye ferielov. Men mange virksomheder har aftaler om feriefridage. Nogle af disse er aftalt i kollektive overenskomster, andre er fastsat i individuelle aftaler eller personalepolitikker.

Hvis virksomheden ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, men selv har lavet aftaler om feriefridage, skal disse aftaler regulere, præcis hvad der gælder for feriefridagene i jeres virksomhed. Hvordan og hvornår opnår man ret til dem? Og hvad sker der, når en medarbejder fratræder?

Hvis aftalerne ikke er tilstrækkeligt klare, kan det medføre et godtgørelseskrav efter ansættelsesbevislovens regler. NJORD kan hjælpe dig med at udarbejde politikker om feriefridage, så du undgår eventuelle tvister herom.

Inden den nye ferielov træder i kraft, kan det derudover være en god idé at få opdateret eksisterende aftaler om feriefridage, da de ofte læner sig op ad ferieloven, eksempelvis hvis optjening af feriefridagene følger optjeningsår og ferieår.

Ferie og feriefridage: Hvad kan vi hjælpe med?
  • Rådgivning om gældende og ny ferielov
  • Rådgivning om håndtering af feriemidler
  • Udarbejdelse af tillæg til kontrakter
  • Udarbejdelse af ferieblanketter
  • Udarbejdelse af politikker om feriefridage
  • Ændring af eksisterende aftaler om feriefridage
Det siger andre om os
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?