Selskabsret

Den nye selskabslov, som blev fuldt implementeret i 2015, er den mest markante ændring på selskabsrettens område i årevis. Loven indeholder væsentlige ændringer vedrørende bl.a. selskabets ledelse, stiftelsesprocedurer, kapital, kapitalandele, selvfinansiering, likvidation samt fusioner og spaltninger.

NJORD’s selskabsrets-team tilbyder rådgivning til alle typer juridiske enheder, f.eks. trusts og selskaber. Blandt vores klienter er selskaber, der ledes af iværksættere og internationale grupper. Mange af vores opgaver er baseret på et langvarigt samarbejde, hvor vi agerer som rådgivere vedrørende alt lige fra store projekter til daglige forretninger.

Derudover rådgiver vi under de forskellige faser, som et selskab med begrænset ansvar gennemlever – fra etablering og mulige udvidelser frem til en eventuel opløsning.

Vi assisterer ved alle de faser, som et selskab kan gennemgå, herunder:

Vores juridiske rådgivning omfatter:

Ratings

“At NJORD Law Firm, René Lykke Wethelund assisted Bascon as the seller of its building consultancy firm to COWI. Lars Lokdam and Lars Merrild Hareskov lead the team, which hired Ulrik Fleischer-Michaelsen from Bird & Bird Advokatpartnerselskab and promoted Miriam Michaelsen to partner.”

– Legal 500, 2017

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at tilmelde dig NJORD’s selskabsretlige nyhedsbrev, kan du tilmelde dig dette og andre af vores nyhedsbreve her.

Vil du vide mere ?

Kontakt

Se hele teamet

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu