Bestyrelsesarbejde

En række af vores advokater hos NJORD er involveret i bestyrelsesarbejde hos vores kunder og samarbejdspartnere på aktivt plan som bestyrelsesformænd eller -medlemmer. Vi betragter bestyrelsesarbejdet som en vigtig opgave på lige fod med andre advokatopgaver. 

Med en god portion erfaring som advokater og forretningsmæssig knowhow fra erhvervslivet generelt tilbyder vi værdiskabende og kommercielt inspirerende input til din bestyrelse. Vores styrke som advokater er, at vi i en bestyrelse oftest har det overordnede overblik og derudover tillige kan fungere som rådgivere i forbindelse med virksomhedens generelle dagligdags juridiske forhold. 

Desuden har vi i kraft af vores advokatvirksomhed et bredt netværk, som vi kan drage fordel af ved at skabe kontakter til din virksomhed og måske endda være med til at skabe nye relationer. Mest af alt lægger vi dog vægt på at fungere som sparringspartner for virksomhedens direktion, at tage et medansvar for de beslutninger, som tages i bestyrelsen, samt at være med til at udvikle din virksomhed og sikre dens fremtid ved at gå aktivt ind i virksomhedens strategi og visioner.

Kort sagt er det vores mission som bestyrelsesmedlemmer at fungere som sparringspartner, inspirator og katalysator for din virksomhed – juridisk, økonomisk, strategisk og kommercielt.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?