Kapitalforhøjelse, rekonstruktion og likvidation

Skal du afvikle din virksomhed, foretage kapitalforhøjelse eller omstrukturere? Hos NJORD Law Firm er vi eksperter inden for områderne likvidation og rekonstruktion. Vores advokater sikrer, at du får den løsning, der passer til din virksomheds behov.
Kapitalforhøjelse

Ved kapitalforhøjelse tegnes nye ejerandele i virksomheden ved indskud af likviditet fra aktionærerne eller andre. Kapitalforhøjelse kan finde sted, fordi virksomheden har fået en ny investor, eller hvis virksomheden er nødlidende og har brug for yderligere kapital. En kapitalforhøjelse forudsætter, at en række juridiske og praktiske krav overholdes. For eksempel skal der afholdes en generalforsamling, hvor kapitalforhøjelsen og tegningskursen skal besluttes. Efterfølgende skal der ske kontant indbetaling, vedtægterne ændres, og forhøjelsen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Hos NJORD hjælper vi med alle aspekter inden for generalforsamlinger, herunder kapitalforhøjelser. Vi hjælper med at finde den type kapitalforhøjelse, der passer bedst til din virksomhed, og sørger for, at alle selskabsretlige krav overholdes.

Rekonstruktion

Ved rekonstruktion er virksomheden insolvent og mangler likviditet, og man begærer derfor om rekonstruktionsbehandling. Den har til formål at forsøge på igen at gøre virksomheden solvent og levedygtig. Dette gøres ofte ved enten at opnå en frivillig akkord med kreditorerne, som er en aftale, hvor gælden nedsættes, mod at kreditorerne får betaling nu og her, ved at udskille levedygtige dele af virksomheden eller ved at afvikle den samlede drift.

Når en rekonstruktionsbegæring indgives til skifteretten, skal den opfylde en del krav, herunder forslag til beskikkelse af en rekonstruktør. Hos NJORD kan vi bistå som rekonstruktør og yde den nødvendige rådgivning for at hjælpe jeres virksomhed med at blive solvent.

Likvidation

Likvidation er ikke en konkurs, men er ofte en frivillig opløsning af virksomheden med henblik på at betale virksomhedens kreditorer og udbetale eventuel resterende egenkapital til kapitalejerne. Til forskel fra konkurs er virksomheden er i dette tilfælde solvent og i stand til at betale sin gæld.

Beslutningen om frivillig likvidation vedtages på en generalforsamling og anmeldes efterfølgende til Erhvervsstyrelsen. Efter beslutningen om likvidation udpeges en likvidator. Likvidatoren indtræder efterfølgende som ansvarlig for virksomheden og driften heraf med det formål at frasælge virksomhedens faste aktiver for at indfri virksomhedens gæld og opnå et likvidationsprovenu for kapitalejerne.

NJORDs advokater har stor erfaring som likvidator. Vi bistår under hele processen. Fra indkaldelse til generalforsamling og frem til at virksomheden endeligt er likvideret.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?