Nationale og internationale kontrakter

NJORD Law Firm er et internationalt advokatfirma, der rådgiver både danske og internationale klienter inden for alle juridiske aspekter omkring udarbejdelsen af nationale og internationale kontrakter.
Internationale kontrakter – er din virksomhed sikret?

Skal din virksomhed etablere sig på et nyt marked, eller eksporterer I allerede produkter til udlandet? Når man laver forretninger i udlandet, er det vigtigt at udarbejde detaljerede kontrakter, der tager hensyn til de juridiske forskelle, der kan være mellem de involverede lande. NJORD Law Firm hjælper din virksomhed med at stille skarpt på de ting, du skal huske at få med i dine aftaler, f.eks.:

  • Mulighed for at få dækket tab, hvis noget skulle gå galt
  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Hensyn til det pågældende lands lov

Vi er eksperter i at rådgive både danske og internationale klienter omkring indgåelse af kontrakter på tværs af fagområder og på tværs af landegrænser. Vi har kontorer i Aarhus, København, Riga, Tallinn og Vilnius, og med vores 250 medarbejdere, der tilsammen taler mere end 25 forskellige sprog, herunder tysk, italiensk, spansk, russisk, engelsk, svensk, islandsk, norsk, finsk og dansk, er du sikret kompetent og effektiv rådgivning.

Agentaftaler, forhandleraftaler og franchiseaftaler

Der er forskellige måder, hvorpå man kan etablere sig på udenlandske markeder, herunder i form af agentaftaler, forhandleraftaler eller franchiseaftaler. Vores advokater rådgiver i forbindelse med indgåelsen af disse kontrakter. Vi bistår også gerne med forhandlingerne, så du får den aftale, der passer til dig og din virksomhed.

Agentaftaler

Etablering af virksomhed eller salg af produkter på et nyt marked kan være en udfordring, hvis man har et begrænset kendskab til det pågældende marked. Her kan det være en fordel at finde en handelsagent, der allerede kender markedet, og som kan hjælpe med at afsætte jeres produkt og sikre aftaler. Det er vigtigt, at aftalen mellem handelsagenten og jeres virksomhed overvejes nøje, idet en handelsagent ikke er i et ansættelsesforhold og derved ikke er underlagt funktionærloven, men reguleres efter lov om handelsagenter. Derfor er det vigtigt at medtage alle aspekter i kontrakten, bl.a., hvordan arbejdet kan bringes til ophør. En uddybet agentaftale er med til at skabe ro og forudsigelighed, hvis der skulle opstå uenigheder mellem parterne. Hvis kontrakten ikke er korrekt udformet, risikerer forholdet at blive underlagt de almindelige ansættelsesretlige regler.

NJORD Law Firms advokater har stor erfaring med at udforme både danske og internationale agentaftaler. Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Agentens provision
  • Konflikthåndtering
  • Konkurrenceklausuler
  • Erstatning for goodwill
  • Opsigelsesfrist

Herved sikres det, at handelsagenten handler loyalt, i din virksomheds interesse og for at omsætte jeres produkter. Agentaftalen er betydningsfuld, da agenten ikke handler for egen risiko og regning.

Forhandleraftaler

En forhandleraftale, også kaldet en distributøraftale, er en anden mulighed for at afsætte produkter på et givent marked. Her giver du en anden virksomhed lov til at forhandle dine produkter. Fordelen ved at anvende en forhandler er bl.a., at denne handler i eget navn og for egen regning. Det betyder, at din virksomhed ikke er ansvarlig for det efterfølgende videresalg, men kan fokusere på produktionen og optimeringen heraf.

En forhandleraftale er som udgangspunkt en almindelig aftale om køb, men kan med fordel specificeres yderligere. Det kan eksempelvis være væsentligt at overveje at regulere spørgsmål om eneret, salgspriser, forhandlerens salg af øvrige produkter m.v.

Franchiseaftaler

En franchiseaftale betyder, at man lader en anden overtage sit koncept under supervision. Da en franchiseaftale heller ikke er et direkte ansættelsesforhold mellem franchisetager og franchisegiver, er det vigtigt at udforme en grundig og detaljeret aftale. Forholdet er som udgangspunkt reguleret efter aftaleretten, men vil ofte også omfatte en række andre retsområder. Disse kan afføde en række spørgsmål, som det tillige er vigtigt at tage højde for og regulere i aftalen. Navnlig spørgsmål om immaterielle rettigheder, selskabsret, konkurrenceret, markedsføring, ansættelsesretlige overvejelser og spørgsmål vedrørende franchiseaftalens overdragelse, ophævelse, konfliktløsning, afgift og fortrolighed.

Særligt det ansættelsesretlige aspekt er vigtigt at regulere, således at franchisegiver og -tager, herunder deres medarbejdere, ikke omfattes af den ansættelsesretlige regulering.

Hos NJORD yder vi ekspertrådgivning til både franchisegiver og -tager og er opmærksomme på de eventuelle problematikker og faldgruber, som eksisterer i et franchiseforhold.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?