Opstart af virksomhed og startups

Når man skal stifte en virksomhed, skal man træffe en række selskabsretlige beslutninger for at kunne registrere virksomheden. Beslutningerne kan have betydning for den fremtidige drift af virksomheden. Derfor anbefaler vi, at du søger juridisk rådgivning, hvis du overvejer at starte en virksomhed. Hos NJORD yder vi juridisk rådgivning hele vejen igennem startup-fasen og sikrer, at du og din nystartede virksomhed kommer rigtigt fra start.

NJORD Law Firms advokater har stor erfaring inden for selskabsretlig rådgivning. Vi rådgiver om alle aspekter i forbindelse med opstart af virksomhed, herunder valg af selskabsform, udarbejdelse af stiftelsesdokumenter og vedtægter, registrering af virksomheden, krav om grundkapital m.v.

Uanset om der er tale om opstart af virksomhed, et startup, stiftelse af et datterselskab, et holdingselskab eller noget helt andet, sikrer vi, at du kommer godt fra start med stiftelsen af din virksomhed, og at det ender med det resultat, der passer til din virksomheds behov og ønsker.

Valg af selskabsform

Det måske vigtigste valg, som skal træffes, når man starter en virksomhed, er valget af selskabsform. Valget kan blandt andet have betydning for, hvordan du kan holdes økonomisk ansvarlig, krav til ledelsesstrukturen og kapitalindskud, men også have indflydelse på en række regnskabs- og skattemæssige krav.

Overordnet sondres der mellem personselskaber og kapitalselskaber. Disse kan yderligere opdeles i virksomheder med begrænset hæftelse og virksomheder med personlig hæftelse.

Virksomhedsformer med begrænset hæftelse, kapitalselskaber:

  • Iværksættervirksomheder (IVS)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Aktieselskaber (A/S)
  • Fonde

Virksomhedsformer uden begrænset hæftelse, personselskaber:

  • Enkeltmandsvirksomhed
  • Interessentskab (I/S)
  • Partrederi
  • Kommanditselskab (K/S)
  • Partnerselskab (P/S)

Er du i tvivl om, hvilken selskabsform der passer til dig og din virksomhed, kan NJORDs advokater hjælpe dig med at finde den selskabsform, der passer bedst til netop dit startup.

Ejeraftale – flere virksomhedsejere?

Er I flere virksomhedsejere, som skal starte en virksomhed, kan det være nødvendigt at regulere det interne ejer- og ledelsesforhold – dette gøres ved en skriftlig ejeraftale. En ejeraftale er med til at skabe ro og forudsigelighed imellem ejerne, hvis der på et tidspunkt opstår uenigheder.

En ejeraftale er med til at beskrive ejernes interne forhold i virksomheden og forholdet mellem ejerne. I en ejeraftale indgår eksempelvis forretningsplan, finansieringen af virksomheden, immaterielle rettigheder, deltagernes økonomiske og personlige forpligtelser og rettigheder, klausuler om konkurrence, kunder og fortrolighed, og hvordan interne tvister skal løses. NJORD Law Firm har stor erfaring med udarbejdelse af ejeraftaler og hjælper med at skræddersy en ejeraftale, der både passer til jeres virksomhed og overholder selskabslovens krav.

Omdannelse af selskabsform

Senere hen kan det i nogle tilfælde være fordelagtigt at omdanne selskabets selskabsform. Der gælder forskellige regler, alt efter hvilken selskabsform der er tale om. NJORD Law Firm anbefaler derfor, at man søger juridisk rådgivning, hvis man vil ændre selskabsform, herunder selskabsstruktur. Det kan være i forbindelse med etablering i udlandet eller overdragelse af virksomheden, herunder generationsskifte og køb og salg af virksomhed.

Hos NJORD Law Firm kan du også få rådgivning om, hvordan du beskytter dine varemærker, selskabsnavne, patenter, designs og copyright. Vi yder også assistance inden for markedsføringsloven, herunder vedrørende forretningshemmeligheder og persondataloven.

Vi rådgiver blandt andet også om:

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?