Nyhed

Datatilsynet får nyt strategisk grundlag

Datatilsynet har fået et nyt strategisk grundlag, der sætter retningen for tilsynets arbejde i de kommende år. Samtidig er der sket ændringer i den måde Datatilsynet er organiseret på, og måden Datatilsynet løser sine opgaver på, så der er kommet fokus på en mere konkret vejledning. 

Datatilsynet får nyt strategisk grundlag

Det nye strategiske grundlag er blevet udarbejdet i løbet af foråret og sommeren 2020 med inddragelse af en række interessenter, som fx myndigheder, brancheorganisation og interesseorganisationer, som har interesse i Datatilsynets fremtidige arbejde. 
 

Udgangspunktet i det strategiske grundlag 

Det strategiske udgangspunkt for Datatilsynets arbejde består af en vision, en mission og et værdigrundlag. 

Visionen for Datatilsynets arbejde er en ansvarlig anvendelse af borgernes data i et digitaliseret samfund. Visionen sætter den overordnede retning for Datatilsynets arbejde og er det overordnede mål, Datatilsynet arbejder hen imod at opnå.    

Missionen i det strategiske grundlag sætter derimod rammen for datatilsynets myndighedsudøvelse og fastsætter de overordnede retningslinjer for hvordan tilsynet løfter sine kerneopgaver. Af missionen fremgår at Datatilsynets kerneopgaver blandt andet består af, at Datatilsynet er en åben myndighed, der løfter sine opgaver i uafhængighed, at Datatilsynet løser sine opgaver gennem anvendelig vejledning og information, tilgængelige afgørelser og målrettet tilsyn, og at Datatilsynet arbejder lydhørt, differentieret og synligt.      

Det strategiske udgangspunkt indeholder også et værdigrundlag, som oplister de væsentligste værdier, der understøtter Datatilsynets myndighedsudøvelse og arbejde i både et nutids- og fremtidsperspektiv. Værdigrundlaget nævner høj faglighed, udsyn, integritet, mod og proaktivitet som de væsentligste værdier for Datatilsynet. Værdierne indebærer blandt andet, at Datatilsynet skal løse sine opgaver i uafhængighed og med afsæt i dyb faglighed, selv i vanskelige sager, at Datatilsynet skal holde fingeren på pulsen i forhold til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling samt interessenternes behov. 
 

Ny organisering af Datatilsynet

Det nye strategiske grundlag har ligeledes medført en ændring i den måde Datatilsynet er organiseret på og løser sine opgaver på i dag. Ændringerne i Datatilsynets organisation er sket fra den 1. oktober 2020 og medfører blandt andet, at ansvaret for den udadvendte tilsynsopgave flyttes fra én enhed ud i hele organisationen. Samtidig skal en ny enhed have et særligt fokus på at give mere konkret vejledning til virksomheder, myndigheder og borgere. 

Datatilsynet opdaterer også løbende deres vejledninger og vilkår. I løbet af 2020 har de blandt andet opdateret deres vejledning om krav til førelse af fortegnelser og deres vejledning om hjemmesiders indhentelse af cookies.

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?