Nyhed

Datatilsynet opdaterer vejledning om fortegnelse

I februar 2018 publicerede Datatilsynet og Justitsministeriet en vejledning om, hvilke krav tilsynet stiller til de dataansvarliges og databehandleres førelse af fortegnelser i henhold til kravet i Databeskyttelsesforordningens artikel 30.

Datatilsynet opdaterer vejledning om fortegnelse

Datatilsynets erfaringer som led i sin tilsynsopgave efter 25. maj 2018 har medført, at Datatilsynet nu har opdateret sin vejledning om fortegnelse.

Noget af det nye i vejledningen er, at det af fortegnelsen over behandlingsaktiviteter tydeligt skal fremgå hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles om de enkelte kategorier af registrerede.

Dette er særligt relevante informationer, som de dataansvarlige/databehandlerne har brug for til blandt andet udarbejdelse af risikovurderinger og implementering af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?