Nyhed

Ny vejledning om fastsættelse af bøder for fysiske personer

Datatilsynet har udarbejdet en ny vejledning i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Det skyldes, at både Datatilsynet, politiet og domstolene er involveret i behandlingen af sager om overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Den nye vejledning vedrører kun fastsættelsen af bøder i forbindelse med fysiske personers overtrædelse af databeskyttelsesreglerne. Vejledningen vedrørende fastsættelse af bøder for juridiske personer blev offentliggjort i februar 2021. 

vejledning om fastsættelse af bøder


Hvad indeholder vejledningen?


Dataansvar

Som det første indeholder vejledningen en gennemgang af begrebet ”dataansvar” og giver dermed et indblik i, hvem der skal stilles til ansvar for en overtrædelse af databeskyttelsesreglerne.


Vurdering af overtrædelsens alvor ved fastlæggelse af bødeniveau

Vejledningen indeholder en række eksempler på skærpende og formildende omstændigheder, som inddrages i vurderingen, når bødeniveauet skal fastlægges. Det vil blandt andet være en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen sker over en længere periode og/eller berører flere registrerede. Derudover vil man også tage omfanget af den skade, som den registrerede har lidt, i betragtning.
Det vil derimod være en formildende omstændighed, hvis overtrædelsen er af begrænset varighed, og hvis overtrædelsen ophører efter anmodning fra den registrerede.


Standardiserede bødeindstillinger

Vejledningen indeholder en oversigt over Datatilsynets praksis for bødeindstillinger i de typer af sager, som de har behandlet flere af og derfor har fastsat standardbødeindstillinger til. I skemaet fremgår det nuværende bødeniveau samt det tidligere bødeniveau under persondataloven. 
Bødeniveauet for de overtrædelser, der fremgår af skemaet, kan dog stadig op- og nedjusteres efter omstændighederne i den konkrete sag.


Hensyn til indkomstniveau

Efter databeskyttelsesforordningen skal der tages højde for det generelle indkomstniveau i landet og personens økonomiske situation, når bødestørrelsen fastlægges. Da Datatilsynet ikke har kendskab til indkomstforhold for den tiltalte, når sagen indstilles til politiet, tager Datatilsynet derfor udgangspunkt i et gennemsnitligt indtægtsniveau. Bødestørrelsen kan herefter justeres, hvis der fremkommer oplysninger om særlig lav eller høj indkomst.
 

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?