Nyhed

Nyt arbejdsprogram fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB), der er et uafhængigt europæisk organ, som er etableret i medfør af Databeskyttelsesforordningen, og har til opgave at bidrage til overensstemmende implementering og anvendelse af databeskyttelsesreglerne i EU, har vedtaget deres arbejdsprogram for 2019/2020.

Der er fortsat et stort fokus på at udarbejde vejledninger, der kan anvendes af EU’s medlemslande for at sikre ensartethed i fortolkningen på tværs af landene. EDPB vil bl.a. udarbejde vejledninger om:

 • Videoovervågning
 • Dataansvarlige og databehandlere
 • Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger
 • Personoplysninger om børn
 • De registreredes rettigheder
 • Artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt) som hjemmel i forbindelse med behandlingen af oplysninger hos webtjenester
 • Artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning) som hjemmel for behandlingen af oplysninger
 • Targeting of social media users (målretning af reklamer mv. i forhold til brugere på sociale medier)
 • Connected vehicles (biler med internetopkobling)

EDPB har netop sendt deres vejledning om adfærdskodekser i offentlig høring. Vejledningen skal hjælpe dem, der påtænker at lave adfærdskodekser, hvad der kræves, og hvad processen er for udarbejdelsen af disse.

Foruden vejledninger vil EDPB også arbejde med øvrige konkrete problemstillinger i forbindelse med Databeskyttelsesforordningen, herunder bl.a. at:

 • Følge op på evalueringen af EU-US Privacy Shield-aftalen
 • Udtale sig om forholdet mellem Databeskyttelsesforordningen og ePrivacy
 • Udtale sig om brugen af personoplysninger i forbindelse med valg

Derudover er der lagt i op til, at EDPB også vil tage stilling til retshåndhævelse mod dataansvarlige i tredjelande, blockchain og brugen af nye teknologier så som AI.

Vi kan derfor se frem til en række nye vejledninger, der kan guide de virksomheder, foreninger mv., der behandler personoplysninger, men også til at der måske bliver taget stilling til nye teknologier, som fylder mere og mere i vores hverdag.

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?