Nyhed

EDPB vedtager udtalelse om tilstrækkelighedsvurdering af Sydkorea

EU-Kommissionen har indledt vurderingen af, om Sydkorea har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau på højde med Databeskyttelsesforordningen og har udsendt et udkast til afgørelsen. I den forbindelse har Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) vedtaget en udtalelse, som EU-Kommissionen skal tage højde for inden en endelig afgørelse.

EDPB  tilstrækkelighedsvurdering af Sydkorea


EU-Kommissionen har fremlagt et udkast til tilstrækkelighedsvurdering af Sydkorea. Hvis Sydkoreas beskyttelsesniveau for personoplysninger i det væsentlige svarer til beskyttelsesniveauet i databeskyttelsesforordningen, kan landet få status som ”sikkert tredjeland”. Det vil i praksis betyde, at man som dataansvarlig eller databehandler – når tilstrækkelighedsafgørelsen er vedtaget – kan overføre personoplysninger til Sydkorea på lige fod med lande indenfor EU/EØS og dermed uden at skulle benytte et overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningen kapitel V.
 

EDPB’s udtalelse

Med hensyn til de generelle rammer for databeskyttelse bemærker EDPB, at der er en række centrale områder, hvor der er overensstemmelse mellem reglerne efter GDPR og de sydkoreanske databeskyttelsesregler. Dette gælder for:

1)    De databeskyttelsesretlige begreber (f.eks. definitionen af personoplysninger, behandling mv.)
2)    Begrundelse for lovlig behandling til legitime formål
3)    Formålsbegrænsning
4)    Dataopbevaring, sikkerhed og fortrolighed
5)    Gennemsigtighed

EDPB gør i øvrigt opmærksom på en række forhold vedrørende offentlige myndigheders adgang til personoplysninger i Sydkorea. 

Desuden er EDPB enig i EU-Kommissionens konklusion om, at Sydkorea kan anses for at have et uafhængigt og effektivt tilsynssystem. EDPB beder dog EU-Kommissionen præcisere de krav, der gælder i forhold til klageadgang, herunder om enkeltpersoner vil kunne opfylde disse krav for at få deres klage behandlet af en tilsynsmyndighed.


Hvad sker der nu?

Når EU-Kommissionen har taget højde for udtalelsen fra EDPB, skal de anmode om grønt lys fra medlemsstaternes repræsentanter. Hvis der gives grønt lys, kan EU-Kommissionen vedtage de endelige afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for Sydkorea.
 

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?