Nyhed

Ny revisionserklæring til kontrol af databehandlere

Den dataansvarlige skal sikre, at personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, også selvom personoplysningerne bliver behandlet hos en eller flere databehandlere. Man skal som dataansvarlig derfor føre kontrol med sine databehandlere, også selvom der er indgået en databehandleraftale.

FSR – danske revisorer har i samarbejde med Datatilsynet udarbejdet en ny revisionserklæring, der skal hjælpe dataansvarlige med at føre kontrol af deres databehandlere, så opgaven bliver lettere at løfte. Erklæringen har fået navnet ”Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med [Dataansvarlig]” og ligger frit tilgængelig på FSR – danske revisorers hjemmeside

Dataansvarlige skal være opmærksomme på, at erklæringen skal tilpasses de indbyrdes forhold mellem den dataansvarlige og databehandleren.

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?