Nyhed

Ny lov om tv-overvågning

Den 28. maj 2020 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af loven om tv-overvågning. Lovændringen skal blandt andet styrke trygheden og sikkerheden igennem en udvidet adgang til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder, som skal hjælpe til at bekæmpe kriminalitet.

Ny lov om tv-overvågning
Baggrunden for lovændringen

Baggrunden for lovændringen er en udvidet mulighed for at indføre tv-overvågning til at bekæmpe kriminalitet. Herunder får private virksomheder mv. fremover en udvidet mulighed for at overvåge området omkring egne indgange og facader, så overvågningen kan dække et større areal end efter den nugældende lov. Lovændringen medfører ikke ændringer i skiltningskrav, og både offentlige myndigheder og private skal derfor stadig oplyse om, at der er tv-overvågning i områder, hvortil der er almindelig adgang eller på arbejdspladser.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2020.

Ændringer

En af de mest bemærkelsesværdige ændringer i loven er, at området for lovlig overvågning bliver udvidet i § 2, stk. 3. Efter den nugældende lov har pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder, butikscentre og butikker mulighed for at overvåge arealet omkring egne indgange og facader (gader, veje, pladser mv. med almindelig færdsel), når arealet ligger i direkte tilknytning til indgangene og facaderne. Fremover får de mulighed for at overvåge arealer der ligger i umiddelbar tilknytning til indgange og facader, så det bliver muligt at overvåge et større areal (op til ca. 30 meter) end blot arealet lige ude foran virksomheden. Det bliver derfor også muligt at overvåge fortovsarealer, der ligger på modsatte side af vejen og arealer foran naboejendommen.

Engrosvirksomheder, hvorfra der foregår salg og udlevering af varer får også fremover mulighed for at foretage en udvidet tv-overvågning over arealer i umiddelbar tilknytning til facader og indgange. Engrosvirksomheder fremgår ikke af den nugældende lov.

Herudover har justitsministeren mulighed for at fastsætte midlertidige regler om tv-overvågning, der er nødvendig af hensyn til bekæmpelsen af kriminalitet, og politiet kan i særlige tilfælde og efter ansøgning give private tilladelse til at foretage tv-overvågning i et begrænset omfang, når det er nødvendigt for at imødegå en sikkerhedstrussel. Politiets tilladelser kan gives i op til 5 år og gælder alle private.

Lovændringen giver også offentlige myndigheder mulighed for at foretage tv-overvågning af arealer, der ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader, når det er klart nødvendigt til at bekæmpe kriminalitet. I den forbindelse får politiet fremover mulighed for at meddele offentlige myndigheder pålæg om at foretage tv-overvågning.

Ved tv-overvågning af arealer, der benyttes til almindelig færdsel, skal både private og offentlige myndigheder fremover være opmærksomme på, at man inden for rimelig tid skal registrere sig i politiets register for tv-overvågningskameraer (POLCAM).

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?