Nationale og internationale kontrakter

NJORD Law Firm er et internationalt advokatfirma, der rådgiver både danske og internationale klienter inden for alle juridiske aspekter omkring udarbejdelsen af nationale og internationale kontrakter.

Internationale kontrakter – er din virksomhed sikret?

Skal din virksomhed etablere sig på et nyt marked, eller eksporterer I allerede produkter til udlandet? Når man laver forretninger i udlandet, er det vigtigt at udarbejde detaljerede kontrakter, der tager hensyn til de juridiske forskelle, der kan være mellem de involverede lande. NJORD Law Firm hjælper din virksomhed med at stille skarpt på de ting, du skal huske at få med i dine aftaler, f.eks.:

Vi er eksperter i at rådgive både danske og internationale klienter omkring indgåelse af kontrakter på tværs af fagområder og på tværs af landegrænser. Vi har kontorer i Aarhus, København, Riga, Tallinn og Vilnius, og med vores 200 medarbejdere, der tilsammen taler mere end 25 forskellige sprog, herunder tysk, italiensk, spansk, russisk, engelsk, svensk, islandsk, norsk, finsk og dansk, er du sikret kompetent og effektiv rådgivning.

Agentaftaler, forhandleraftaler og franchiseaftaler

Der er forskellige måder, hvorpå man kan etablere sig på udenlandske markeder, herunder i form af agentaftaler, forhandleraftaler eller franchiseaftaler. Vores advokater rådgiver i forbindelse med indgåelsen af disse kontrakter. Vi bistår også gerne med forhandlingerne, så du får den aftale, der passer til dig og din virksomhed.

Agentaftaler

Etablering af virksomhed eller salg af produkter på et nyt marked kan være en udfordring, hvis man har et begrænset kendskab til det pågældende marked. Her kan det være en fordel at finde en handelsagent, der allerede kender markedet, og som kan hjælpe med at afsætte jeres produkt og sikre aftaler. Det er vigtigt, at aftalen mellem handelsagenten og jeres virksomhed overvejes nøje, idet en handelsagent ikke er i et ansættelsesforhold og derved ikke er underlagt funktionærloven, men reguleres efter lov om handelsagenter. Derfor er det vigtigt at medtage alle aspekter i kontrakten, bl.a., hvordan arbejdet kan bringes til ophør. En uddybet agentaftale er med til at skabe ro og forudsigelighed, hvis der skulle opstå uenigheder mellem parterne. Hvis kontrakten ikke er korrekt udformet, risikerer forholdet at blive underlagt de almindelige ansættelsesretlige regler.

NJORD Law Firms advokater har stor erfaring med at udforme både danske og internationale agentaftaler. Vores rådgivning omfatter bl.a.:

Herved sikres det, at handelsagenten handler loyalt, i din virksomheds interesse og for at omsætte jeres produkter. Agentaftalen er betydningsfuld, da agenten ikke handler for egen risiko og regning.

Forhandleraftaler

En forhandleraftale, også kaldet en distributøraftale, er en anden mulighed for at afsætte produkter på et givent marked. Her giver du en anden virksomhed lov til at forhandle dine produkter. Fordelen ved at anvende en forhandler er bl.a., at denne handler i eget navn og for egen regning. Det betyder, at din virksomhed ikke er ansvarlig for det efterfølgende videresalg, men kan fokusere på produktionen og optimeringen heraf.

En forhandleraftale er som udgangspunkt en almindelig aftale om køb, men kan med fordel specificeres yderligere. Det kan eksempelvis være væsentligt at overveje at regulere spørgsmål om eneret, salgspriser, forhandlerens salg af øvrige produkter m.v.

Franchiseaftaler

En franchiseaftale betyder, at man lader en anden overtage sit koncept under supervision. Da en franchiseaftale heller ikke er et direkte ansættelsesforhold mellem franchisetager og franchisegiver, er det vigtigt at udforme en grundig og detaljeret aftale. Forholdet er som udgangspunkt reguleret efter aftaleretten, men vil ofte også omfatte en række andre retsområder. Disse kan afføde en række spørgsmål, som det tillige er vigtigt at tage højde for og regulere i aftalen. Navnlig spørgsmål om immaterielle rettigheder, selskabsret, konkurrenceret, markedsføring, ansættelsesretlige overvejelser og spørgsmål vedrørende franchiseaftalens overdragelse, ophævelse, konfliktløsning, afgift og fortrolighed.

Særligt det ansættelsesretlige aspekt er vigtigt at regulere, således at franchisegiver og -tager, herunder deres medarbejdere, ikke omfattes af den ansættelsesretlige regulering.

Hos NJORD yder vi ekspertrådgivning til både franchisegiver og -tager og er opmærksomme på de eventuelle problematikker og faldgruber, som eksisterer i et franchiseforhold.

Internationale profiler i NJORD

Luigi Farina har både dansk og italiensk advokatbeskikkelse. Han er specialist i dansk-italienske retsforhold og rådgiver inden for inkasso, køb af fast ejendom i Italien, bodeling, dødsbobehandling samt etablering af virksomhed i Italien og udbudsprocedurer/licitationer i Italien. Luigi har i samarbejde med flere danske banker beskæftiget sig med optagelse af lån og tinglysning af pant i fast ejendom i Italien.

José Maria Barnils er advokat i Danmark med spansk baggrund. Han beskæftiger sig med spansk-danske forhold, herunder køb af fast ejendom i Spanien, etablering af virksomheder i Spanien samt skiftesager i Spanien. José bistår også sydeuropæiske virksomheder med interesser i Danmark.

Stefan Reinel er kvalificeret advokat i Tyskland (Rechtanswalt) og har speciale i internationale retsforhold. Stefan har i over 25 år rådgivet om dansk-tyske retsforhold, hvor han primært rådgiver inden for erhvervs- og selskabsret. Endvidere er Stefan advokat for den tyske, østrigske og schweiziske ambassade og er beneficeret forsvarer og behandler af erhvervsstraffesager. Herudover underviser Stefan i tysk ret på Advokatrådets og Translatørforeningens kurser.

Dr. Claas Thöle rådgiver om tysk og dansk ret, herunder selskabs- og erhvervsret og vedvarende energi. Claas rådgiver endvidere om etablering af danske virksomheder i Tyskland og omvendt.

Peter Gustav Olson er specialist i EU-varemærker og domænenavne. Peter Gustav har en amerikansk universitetseksamen (Juris Doctor) fra University of California, Hastings College of the Law, og er medlem af Bar of District of Columbia Court of Appeals. Efter sit ophold i USA flyttede han til Danmark og fik en dansk juridisk kandidatgrad i 1997. De sidste 15 år har Peter Gustav indleveret over 1200 CTM-ansøgninger og har været involveret i over 600 CTM-indsigelser – som modstander såvel som ansøger.

Ratings

“NJORD Law Firm provides ‘a high level of expertise’ paired with ‘valuable advice’ and ‘excellent and professional service level’. Lars Lokdam and René Lykke Wethelund are key contacts for M&A work; Lokdam advised Philips on its sale of Philips BioCell through a management buy-out, and Wethelund assisted Enghouse Systems with its purchase of shares in SimaTech. Jens Christian Dreyer leads the team and is ‘very reliable’ and accessible 24/7’“

Legal 500, 2019

Nyhedsbrev

For at holde vores klienter opdateret på seneste nyt udsender vi jævnligt nyhedsbreve inden for selskabsret. Her fortæller vi, hvad der rører sig inden for området og om de særlige forhold, som er relevante for jeres arbejdsområde.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Kontakt

Se hele teamet

Seneste nyheder

Ændring af 15%-reglen for familieoverdragelser mindsker økonomisk fordel

Skatteministeriet lægger op til en væsentlig ændring af den såkaldte 15%-regel ved familieoverdragelser. Forældre vil således kunne overdrage fast ejendom til deres børn til +/- 20% af den seneste offentlige ejendomsvurdering efter den 1. juli 2020.  Ændringen betyder, at man fremover får en mindre økonomisk fordel ved familieoverdragelser, da det forventes, at ejendomsvurderingerne vil stige mærkbart.

EDPB har udstedt nye retningslinjer om samtykke

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) udstedte nye retningslinjer om samtykke den 4. maj 2020, som erstatter de ældre retningslinjer fra 2018, så de stemmer overens med databeskyttelsesforordningens (GDPR) bestemmelser. EDPB’s nye retningslinjer har ikke medført væsentlige ændringer, men er flere steder blevet præciseret og uddybet - der er blandt andet blevet tilføjet retningslinjer om samtykkekravet i relation til cookie-walls.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu