Nyhed

Pas på ved køb og salg af såkaldte skins i computerspil

Landsskatteretten har den 23. maj 2023 i to afgørelser (offentliggjort den 30. oktober 2023) vedrørende den samme skatteyder taget stilling til den moms- og skattemæssige behandling af køb og salg af såkaldte skins i computerspillet Counter-Strike: Global Offensive (CSGO).

Afgørelserne er næppe de sidste af sin slags. Langt størstedelen af de personer, der handler med skins, er under 18 år, og vil med stor sandsynlighed ikke kende til de afledte moms- og skattemæssige konsekvenser ved handel med skins.

 

Sagernes faktiske omstændigheder

Skatteyderen i sagerne var 27 år, studerende og arbejdede som trainee. I sin fritid spillede skatteyderen computerspillet CSGO. I perioden 2016 til 2019 havde skatteyderen købt, solgt og gamblet med skins i spillet. Et skin er en virtuel genstand, der kan ændre udsmykningen eller farven på fx et virtuelt våben i CSGO.

Skattestyrelsens afgørelser vedrørte indkomstårene 2016-2019 og var delt op således, at den ene gik på den momsmæssige behandling af skins og den anden gik på den skattemæssige behandling.

Skatteyderens omsætning blev af Skattestyrelsen opgjort til 7.760.529 kr. fordelt over indkomstårene 2016-2019. Momssagen blev ekstraordinært genoptaget for perioden 1. januar 2016 – 30. juni 2018, og ordinært genoptaget for perioden 1. juli 2018 – 31. december 2019. Dette resulterede i, at skatteyderens momstilsvar blev forhøjet med 1.553.765 kr. Skattesagen blev ordinært genoptaget for 2018 og 2019 og ekstraordinært genoptaget for 2017, og skatteyderens indkomst blev i alt forhøjet med 508.896 kr. Grundet overskuddets begrænsede størrelse i 2016, blev skattesagen ikke genoptaget for dette indkomstår.

 

Landsskatterettens vurdering

Momssagen

Landsskatteretten skulle tage stilling til, om det var med rette, at Skattestyrelsen havde anset skatteyderen som en momspligtig person, som følge af handel med CSGO-skins, og på den baggrund havde forhøjet skatteyderens momstilsvar med 1.553.765 kr. i perioden 1. januar 2016 til den 31. december 2019 efter reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32 om ordinær- og ekstraordinær genoptagelse.

Landsskatteretten fandt, at levering af skins måtte anses for at være en elektronisk leveret ydelse i momslovens forstand, og at skatteyderens salg af skins havde sådant et omfang, at skatteyderen måtte anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed efter momslovens § 3.

Landsskatteretten fandt derfor ikke grund til at tilsidesætte Skattestyrelsens opgjorte momstilsvar på 1.553.765 kr. Videre fandt Landsskatteretten, at skatteyderen havde handlet groft uagtsom, og at det derfor var berettiget, at Skattestyrelsen havde genoptaget skatteyders tidligere indkomstår. Et enkelt retsmedlem var dog uenig i genoptagelsen som følge af grov uagtsomhed.

Skattesagen

Landsskatteretten skulle tage stilling til, om skatteyderens resultater ved handel med CSGO-skins for indkomstårene 2017, 2018 og 2019 udgjorde skattepligtig indkomst efter statsskatteloven § 4, og om Skattestyrelsen havde været berettiget til at genoptage indkomstårene efter skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 om ordinær- og ekstraordinær genoptagelse.

Landsskatteretten fandt, at skatteyderens salg af skins i de pågældende indkomstår havde en sådan professionel, omfattende og systematisk karakter, at indtægterne skulle henføres til skatteyderens næringsvej, og var skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4.

Også i denne sag fandt Landsskatteretten – med et dissentierende retsmedlem – at Skattestyrelsen havde været berettiget til ekstraordinært at genoptage indkomståret 2017 som følge af skatteyderens grove uagtsomhed.

 

En del af et større problem?

Tal fra en ny undersøgelse foretaget af Spillemyndigheden viser, at 32.000 unge, svarende til 15% af unge mellem 15 og 17 år, har spillet ulovligt om penge online, herunder handel med skins i computerspil – såkaldt skinbetting.

I Danmark findes der ingen udbydere med dansk tilladelse, der tilbyder skinbetting, hvorfor det reelt kun kan foregå på det ulovlige spilmarked.

Gevinster man vinder i godkendte spil eller lotteri, fx via Danske Spil, er skattefrie. Problemet opstår – som det var tilfældet med ovenstående sager – når spillet sker på ulovlige hjemmesider, da potentielle gevinster herved bliver anset som skattepligtig personlig indkomst og, som det fremgår, også i visse tilfælde momspligtig virksomhed. Dette vil helt givet komme som en overraskelse for mange – særligt for personer under 18 år.

Det er derfor vores klare anbefaling, at man nøje overvejer konsekvenserne ved at begive sig ud i skinbetting eller lignende, da man risikerer at få en utilsigtet moms/skatteregning, hvis man ikke har sat sig nøje ind i reglerne.

 

Har du spørgsmål vedrørende køb og salg af skins? 

Har du spørgsmål til artiklen eller andre skatterelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Kaspar Bastian og advokat Sebastian Breth Arnberg, der til dagligt rådgiver og fører sager inden for skatte- og momsretten, herunder sager om kryptovaluta og andre virtuelle aktiver som skins.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?