Nyhed

Overblik: Helhedsplan 2025 er godt nyt for investering og iværksætteri

Regeringen ønsker med Helhedsplan 2025 at øge incitamentet til investering og iværksætteri gennem lavere skat på aktie- og kapitalindkomst, fradrag for egenkapitalinvesteringer i små virksomheder og en treårig skattelempelse til iværksættere. Få et kort overblik over de vigtigste detaljer i udspillet.

Lavere skat på aktie- og kapitalindkomst

Regeringen ønsker at sænke den laveste skattesats på aktieindkomst fra 27 % til 25 %. Ydermere ønsker regeringen at indføre et nyt skattetrin for aktieindkomst mellem kr. 51.700 og kr. 150.000. Det nye skattetrin for aktieindkomst vil kunne udnyttes af ægtefællen, såfremt aktieejeren ikke udnytter skattetrinnet selv.

Regeringen foreslår ligeledes, at kapitalindkomst, som overstiger kr. 42.800, udgår af topskattegrundlaget. Den højeste skattesats (ekskl. kirkeskat) på kapitalindkomst sænkes fra ca. 42 % til 37 % i en gennemsnitskommune.

De nye skattesatser for aktie- og kapitalindkomst træder i kraft fra 2017.

Investorfradrag for indskud i små virksomheder

Regeringen ønsker at gøre det mere attraktivt at investere i små virksomheder. Dette skal gøres ved, at man i fremtiden skal kunne få fradrag for egenkapitalinvesteringer.

Personer, der investerer i små virksomheder, får mulighed for at fradrage halvdelen af investeringen – dog maksimalt kr. 650.000 årligt. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag. Ved en investering på kr. 650.000 vil skattebesparelsen udgøre kr. 90.000 i 2017. Ved en investering på kr. 100.000 vil besparelsen ca. udgøre kr. 14.000.

Fradraget skal træde i kraft fra 2017, men skal statsstøttegodkendes af EU, inden det kan træde i kraft. Sverige og Storbritannien har en lignende ordning.

Tre års skattelempelse for iværksættere

Regeringen ønsker at forbedre vilkårene for iværksættere og dermed øge incitamentet til at starte virksomhed i Danmark.

Dette skal gøres ved at indføre en skattelempelse for iværksætterselskaber, der i de første tre leveår får skattefrihed for et skattepligtigt overskud på op til kr. 7 mio. Det svarer til en skattelempelse på kr. 1,5 mio.

Regeringen ønsker at starte ordningen som en forsøgsordning, og skattelempelsen vil derfor kun træde i kraft for iværksætterselskaber stiftet i årene 2017 til 2019.

Helhedsplan for et stærkere Danmark

 

 

 

 

 

 

 

Læs hele regeringens vækstudspil her

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?