Nyhed

Er dine udenlandske forhold selvangivet korrekt?

Overskriften vil for mange ikke være ukendt. SKAT udsender disse dage massevis af breve til skatteborgerne vedrørende deres udenlandske forhold – og der er god grund til reagere.

Danmark er tiltrådt en række nye internationale aftaler om udveksling af informationer mellem skattemyndigheder for at bekæmpe skattely. Aftalerne vil i de kommende år omfatte flere og flere lande og giver SKAT nye redskaber til at sikre, at udenlandske forhold bliver selvangivet korrekt.

I øjeblikket strømmer indberetninger fra udenlandske skattemyndigheder ind hos SKAT. SKAT anvender indberetningerne til at udsende breve med opfordring om at tjekke og rette oplysninger om deres udenlandske forhold. SKAT medtager ikke automatisk oplysningerne fra de udenlandske myndigheder i årsopgørelsen.

Indberetningerne fra de udenlandske skattemyndigheder er automatiske og uden kommentarer. Det er derfor op til den skattepligtige selv at forklare, hvilke indkomster det drejer sig om, og om de blevet behørigt beskattet.

Alle bør reagere

Det anbefales på det kraftigste, at man reagerer på SKATs henvendelse. I mange tilfælde vil oplysningerne fra udlandet være den danske årsopgørelse uvedkommende, og det er derfor vigtigt at få gjort SKAT opmærksom herpå. I andre tilfælde kan der reelt være tale om skatteunddragelse, uden at dette nødvendigvis har været bevidst. I disse tilfælde er det særligt væsentligt at rette henvendelse til SKAT.

Alle bør således reagere på SKATs henvendelse enten for at få korrigeret SKATs oplysninger og/eller for at få dem selvangivet. De fleste bør desuden kontakte en rådgiver, inden der rettes henvendelse til SKAT – også personer, der tidligere har modtaget rådgivning vedrørende deres udenlandske forhold.

Forudgående rådgivning anbefales

Uanset om der måtte være tale om relativt simple forhold, er det meget vigtigt at være helt sikker på, at de udenlandske forhold ikke i virkeligheden burde have været selvangivet, forinden at man henvender sig til SKAT. Dette har nemlig stor betydning for, hvordan man skal adressere SKAT.

I mange tilfælde, hvor der allerede er modtaget rådgivning om udenlandske forhold, eksempelvis om en udenlandsk trust eller lignende, kan der være sket ændringer i forholdene siden rådgivningen fandt sted, eller der kan efterfølgende være sket ændringer i lovgivning og praksis.

Har du modtaget et brev fra SKAT?

Har du modtaget et brev fra SKAT om dine udenlandske forhold, og er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, er du velkommen til at kontakte NJORD Skat & Moms. Kontakt advokat Robert Mikelsons.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?