Nyhed

Robert Mikelsons bidrager til festskriftet, der markerer momslovens jubilæum

2017 var året for momslovens 50-års jubilæum, og i den anledning udgives festskriftet Momsloven 50 år. Robert Mikelsons, advokat og partner i NJORD Law Firm, har ligesom en række andre danske og udenlandske eksperter i momsret bidraget med en artikel.

I mere end 25 år har Robert beskæftiget sig med rådgivning og sagsførelse inden for både national og international skatte- og afgiftsret, herunder ikke mindst moms.

”Momslovens 50-års jubilæum er en vigtig begivenhed at markere. Siden lovens fremkomst i 1967 har indirekte beskatning af forbrug vundet mere og mere frem over det meste af verden. Momsretsområdet bliver derfor løbende både mere komplekst og væsentligt.”

- Robert Mikelsons, partner i NJORD Law Firm

Robert har været eksternt medlem af udvalg og arbejdsgrupper i SKAT og Skatteministeriet vedrørende moms. Han har ført og vundet nogle af de største danske momsretssager og betragtes som en af Danmarks førende advokater på momsområdet.

Artikel angriber momsmæssig forskelsbehandling

Moms er i Danmark en indirekte skat på 25 %, som beregnes af varens eller ydelsens salgspris og opkræves af sælgeren. Det er grundlæggende simpelt, men momsen giver alligevel ofte store udfordringer.

I Roberts artikel stilles skarpt på de problemstillinger, som følger af, at visse ellers momspligtige ydelser kan leveres momsfrit af bestemte leverandører. Det drejer sig om nogle af de ydelser, som i praksis kan leveres momsfrit af blandt andet fag-, branche- og almennyttige foreninger.

Robert peger på, at det ikke mindst af konkurrencemæssige årsager er væsentligt at belyse og forsøge at løse disse problemstillinger.

”Momsret er et ganske kompliceret retsområde, og min artikel skulle gerne kaste lys over et af de komplicerede emner i momsloven.”

- Robert Mikelsons, partner i NJORD Law Firm.

I artiklen foreslår Robert en løsning gennem en mere formålsbaseret fortolkning og en mere stringent anvendelse af EU’s momsdirektiv.

Robert Mikelsons bidrager til festskriftet, der markerer momslovens jubilæum
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?