Nyhed

Husk: De nye moms fjernsalgsregler (e-handelspakken) er trådt i kraft!

I december 2017 vedtog Rådet en såkaldt E-handelspakke om modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU (E-handelspakken). Disse regler trådte i kraft i Danmark 1. juli 2021.

FJERNSALGSREGLER

Hvad går reglerne ud på? 

Hovedpunkterne i de nye regler er, at fjernesalg nu omfatter salg af alle varer og ydelser. Før var fjernsalg indskrænket til at omfatte såkaldte TBE-ydelser (Telecommunications, broadcasting and electronic services). 

Herudover vil der fremover ikke være nationale fjernsalgsgrænser for, hvornår moms-registrering er påkrævet. Fremover vil momsregistrering være påkrævet ved samlet fjernsalg over EUR 10.000 inden for 12 måneder. 

Indtil nu har fjernsalg været opgjort særskilt fra land til land og ud fra nationale fjern-salgsgrænser. 

For at lette virksomhedernes administration har man desuden udvidet den såkaldte One-Stop-Shop. Fremover kan virksomheder med samlet fjernsalg over EUR 10.000 lade sig registrere i shoppen og derved nøjes med at momsregistrere sig i ét land, hvorfra administration og betaling af moms i alle lande, man har fjernsalg til, foretages. Det vil dog fortsat være de nationale momssatser, der er gældende.  

Reglerne indebærer desuden en ophævelse af momsfritagelsen på import af varer under 80 kr. ved forbrugeres køb af varer fra lande uden for EU. Der oprettes i denne forbindelse en såkaldt importordning under One-Stop-Shoppen.

Herudover vil såkaldte platformsvirksomheder under visse betingelser få et ansvar for afregning af moms, som var virksomheden den reelle sælger og ikke blot formidler af salget. 
 


Frister for indberetning efter de nye regler (og tilmelding til den nye One-Stop-Shop) 

Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2021, og fristerne for momsindberetning efter reglerne er derfor som følger: 

  • Halvårlig momsindberetning for perioden 1. juli - 31. december 2021: frist den 1. marts 2022. 
  • Kvartalsvis indberetning for perioden 1. juli - 30. september 2021: frist den 1. december 2021.
  • Månedlig indberetning for juli 2021: frist den 25. august 2021. 

Da anvendelse af den nye One-Stop-Shop er frivillig, er det ikke påkrævet at tilmelde sig. 

Tilmelding til shoppen gælder fra den første dag i kalenderkvartalet, efter at tilmeldingen er afgivet til Skattestyrelsen. For den såkaldte Importordning gælder tilmeldingen fra første dag i kalendermåneden, efter at tilmeldingen er blevet bekræftet af Skattestyrelsen.

Den hidtil gældende One-Stop-Shop-ordning ophørte den 1. juli 2021 og er blevet over-ført til den nye ordning. Var din virksomhed tilmeldt den tidligere ordning, er der en række oplysninger, der skal indsendes til Skattestyrelsen før, at den nye ordning kan tages i brug. 
 

Er de nye regler relevante for din virksomhed? 

Er du i tvivl om, hvordan de nye momsregler i E-handelspakken kommer til at påvirke din virksomhed, og har du brug for at få foretaget en vurdering heraf? Så er du vel-kommen til at kontakte partner Robert Mikelsons, som er leder af faggruppen Skat og Moms hos NJORD. NJORD hjælper flere virksomheder med rådgivning inden for skat og moms og har allerede rådgivet virksomheder om de nye regler og om den nye One-Stop-Shop. 
 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?