Nyhed

Lov om medarbejderinvesteringsselskaber

I 2014 fremsatte regeringen to lovforslag med henblik på at give medarbejdere en række skattemæssige fordele, hvis de vælger at investere deres løn i et medarbejderinvesteringsselskab. De nye regler er nu vedtaget i lov om medarbejderinvesteringsselskaber.

Vi har tidligere skrevet om lovforslagene.

Den nu vedtagede lov regulerer selve etableringen og de selskabsretlige forhold i forbindelse med selskabet. Desuden er der foretaget ændringer i en række skattelove for at regulere den skattemæssige behandling af medarbejdernes investeringer. Ordningen kører i første omgang i en forsøgsperiode på tre år, hvorefter den vil blive evalueret.

Lovgivningen medfører blandt andet, at medarbejderne via deres indskudte midler får en tilsvarende andel i medarbejderinvesteringsselskabet. Indskuddet er beskattet, så medarbejderens indskud inden for nogle fastsatte grænser ikke medregnes ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst. Dog skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af alle indskud uanset størrelse.

Hvis der betales udbytte til medarbejderen, skal dette medregnes i medarbejderens personlige indkomst, men uden at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Medarbejderne hæfter kun for det beløb, de vælger at indskyde i medarbejderinvesteringsselskabet. Der er mulighed for at indskyde op til 7,5 % af den årlige bruttolønindkomst – dog med et maksimum på kr. 30.000 om året.

> Læs hele loven om medarbejderinvesteringsselskaber

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?