Nyhed

Fristen for anmodning om tilbagebetaling af moms betalt ved køb og salg af funktionsdygtige bygninger bestemt til nedrivning udløber den 10. december 2020!

Som en følge af Skattestyrelsens tidligere praksis, hvorved der i strid med EU-retten er blevet pålagt moms på salg af funktionsdygtige bygninger bestemt til nedrivning, har det siden den 10. juni 2020 været muligt at anmode Skattestyrelsen om tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet moms. Fristen for anmodning om tilbagebetaling af moms udløber for de flestes tilfælde allerede den 10. december 2020. 

Fristen for anmodning om tilbagebetaling af moms betalt ved køb og salg af funktionsdygtige bygninger bestemt til nedrivning udløber den 10. december 2020!


Baggrunden for praksisændringen

Ved dom af 4. september 2019 i C-71/18, KPC Herning-sagen underkendte EU-Domstolen endeligt Skattestyrelsens praksis, hvorefter der skulle opkræves moms ved salg af grunde med bygninger, som køber havde til hensigt at nedrive. Skattestyrelsen offentliggjorde den 10. juni 2020 et nyt styresignal, hvorved styrelsens praksis blev bragt i overensstemmelse med EU-retten. 


Hvem kan ansøge om tilbagebetaling af moms  

I tilfælde, hvor købesummen for salg af en grund med funktionsdygtige bygninger med henblik på nedrivning er pålagt moms, kan sælger og køber (hvis denne ikke er en afgiftspligtig person, som kan fradrage købsmomsen) anmode Skattestyrelsen om tilbagebetaling af den uretmæssige betalte moms.  

For en sælger vil anmodningen indebære en ansøgning om genoptagelse af momstilsvaret for den pågældende periode. Senere omsætningsled kan rette krav mod Skattestyrelsen ved anmodning om tilbagebetaling. Her gælder de almindelige forældelsesregler, det vil sige tre år fra det tidspunkt, hvor momsen blev betalt. 

Skattestyrelsen kan nægte tilbagebetaling, hvis det kan godtgøres, at der opnås en gevinst (ugrundet berigelse) ved tilbagebetaling heraf på grund af overvæltning af afgift på senere omsætningsled.
 

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse af momstilsvar skal være fremsendt til Skattestyrelsen senest 6 måneder fra offentliggørelsen af styresignalet, det vil sige senest den 10. december 2020. Det vil være muligt at indsende en midlertidig ansøgning og efterfølgende hurtigt følge op med supplerende materiale. 

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som kan bidrage til at dokumentere kravet, herunder købskontrakten og eventuelle tillæg hertil.
 

Har du brug for hjælp til anmodning om tilbagebetaling af moms? 

Er du i tvivl, om du eller din virksomhed har krav på tilbagebetaling af moms? Eller har du brug for hjælp til udarbejdelse af anmodning om tilbagebetaling af moms? Så er du velkommen til at kontakte partner Robert Mikelsons, som er leder af faggruppen Skat og Moms hos NJORD. NJORD Skat og Moms har allerede hjulpet flere med vurdering af tilbagebetalingskrav samt udarbejdelse af anmodninger om tilbagebetaling.  

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?