Nyhed

Afgørelser fra Landsskatteretten: Skat af bitcoins i sameje skal fordeles ligeligt mellem ægtefæller

NJORDs team for Skat & Moms fik den 12. oktober 2020 medhold i to sager for Landsskatteretten om beskatning af Bitcoins i sameje og senest i en tredje sag den 17. februar i år. 

hus


Skattestyrelsens hidtidige praksis

Skattestyrelsen har hidtil haft en praksis, hvor Bitcoins og andre kryptovalutaer notorisk beskattes hos den ægtefælle, der har oprettet en brugerkonto på den pågældende vekseltjeneste, også selvom kryptovalutaerne er købt for fælles midler og efter fælles aftale. 

Dette har i flere tilfælde bevirket, at den ene ægtefælle er blevet topbeskattet af indkomsten fra kryptovaluta, mens den anden ægtefælle slet ikke er blevet beskattet endsige haft fradrag for tab. 

 

Landsskatterettens afgørelser

Landsskatteretten har nu for tredje gang slået fast, at tab og gevinst på kryptovaluta købt fra fælles midler (fælles konto) og efter fælles aftale skal fordeles ligeligt mellem ægtefællerne – også selvom det betyder, at begge ægtefæller kommer under topskattegrænsen og dermed helt undgår topskat. 

I to af sagerne spillede det desuden ingen rolle, at klageren i et tidligere indkomstår havde selvangivet hele indkomsten fra Bitcoins i sin egen årsopgørelse, idet der, som Landsskatteretten anfører, tidligere har hersket tvivl om, hvordan kryptovaluta beskattes og indberettes korrekt, og klagerens indberetning kunne derefter ikke tillægges afgørende vægt. 

Da det afgørende moment i alle sagerne derimod var, at de omhandlede kryptovalutaer var købt fra en fælles konto, må afgørelserne antages også at have betydning for ugifte samlevende med fælles konto.

For andre end ægtefæller og samlevende, som ikke har en fælles konto, vil det formentlig kræve en skriftlig aftale for at kunne dokumentere samejet.  

 

Forventning til Skattestyrelsens praksis fremover

Det forventes, at Skattestyrelsen på baggrund af den nyere praksis om Bitcoins mv. i sameje vil være mere tilbøjelig til at acceptere et sameje mellem ægtefæller – også når det gælder kryptovaluta. 

Ikke desto mindre kan det ikke afvises, at der fortsat vil opstå sager, hvor kryptovaluta utvivlsomt er erhvervet i sameje mellem ægtefæller, men hvor Skattestyrelsen fortsat vil henføre indkomsten alene til den ægtefælle, der har oprettet den anvendte brugerkonto. 

 

Har Landsskatterettens afgørelser betydning for dig? 

Har du og din ægtefælle/samlevende investeret i kryptovaluta for fælles midler, eller påtænker I at gøre det? Og er I i tvivl om, hvordan I skal indberette det til Skattestyrelsen, eller har styrelsen nægtet jer en ligelig fordeling af tab og gevinst? 

Så er du/I velkomne til at kontakte advokat og partner i NJORD Skat & Moms, Robert Mikelsons, som er en af Danmarks førende advokater inden for området. 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?