Nyhed

Skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Skatteministeren præsenterer ny skattemodel, som skal tillade skattefri overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond.

Skattemodellen fremsættes på baggrund af en længe ventet rapport, udarbejdet af arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde, som blev publiceret den 26. juni 2018.

Modellen indebærer:

  • Skatte- og afgiftsfri overdragelse af kapitalandele til erhvervsfonde i levende live og ved arv
  • Stifterskat (udskudt skat) af stifters avance på overdragelsestidspunktet. Denne sættes efter skattesatsen for fonden, som p.t. er på 22 pct. Fondens afståelse af aktiver og/eller modtagelse af udbytter udløser forfald af stifterskatten.

Har den nye skattemodel betydning for dig?

Er du i tvivl, om den foreslåede beskatningsmodel kan få betydning for dig, og vil du gerne høre mere, er du velkommen til at kontakte René Lykke Wethelund, Lars Lokdam eller Jens Christian Dreyer.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?