Nyhed

Skattetip for Øresundspendlere

I betragtning af, at kørselsafstanden mellem Storkøbenhavn og Malmø i Sverige er på under 40 minutter, kan det undre, at der ikke er flere, som vælger at arbejde i Sverige og bo i Danmark - og dermed nøjes med at betale den såkaldte SINK-skat på 20 pct. Den fordelagtige SINK-skat var oprindeligt på 25 pct., men blev 1. januar 2014 sat ned til 20 pct.

SINK-skat står for ”statlig inkomstskatt för utomlands bosatte”, og ordningen kan derfor kun benyttes af personer, der arbejder i Sverige, men bor i udlandet. SINK-skatten giver ingen fradragsmuligheder for skatten i Sverige.

Det betyder også, at den svenske løn skal med på den danske selvangivelse, men hvis der er betalt arbejdsgiverafgifter i Sverige, nedsættes den danske skat med den del, der forholdsmæssigt kan henføres til den svenske indkomst. Det vil sige, at skatten ender på de 20 pct., som er betalt i Sverige.

Et eksempel kunne være:

LønpakkeNettoløn: 100.000 DKKNettoløn: 900.000 DKK
Bor i Danmark. Arbejder i Danmark. Dansk arbejdsgiver.Almindelig skat i Danmark (46,47 pct.)46.470 DKK418.230 DKK
Bor i Danmark. Arbejder i Sverige. Svensk arbejdsgiver.Dagpendler SINK-skat (20 pct.)20.000 DKK180.000 DKK
Arbejdsgiverbidrag til sociale afgifterSverige 31,42 pct. DK (ATP, arbejdsskadeforsikring, barselsfond).31.420 DKK 10.000-15.000 DKK282.780 DKK 10.000-15.000 DKK

Det er i denne forbindelse relevant at påpege, at hvor der for medarbejdere ikke er nogle medarbejderbidrag, er der for arbejdsgiver et arbejdsgiverbidrag til sociale afgifter i Sverige på 31,42 pct. Arbejdsgiver må derfor overveje, hvorvidt dette kan betale sig, da man som hovedregel er omfattet af social sikring i det land, hvor man udfører sit arbejde. Under visse betingelser kan medarbejderen dog være omfattet af dansk social sikring.

Hvis medarbejderen bor i Danmark og arbejder i Danmark mere end 25 pct. af arbejdstiden, er medarbejderen under alle omstændigheder omfattet af dansk social sikring. Hvis medarbejderen arbejder mindre end 25 pct. i Danmark, kan medarbejderen være omfattet af dansk social sikring, hvis medarbejderen arbejder i to eller flere EU-lande for to eller flere arbejdsgivere, og mindst to af arbejdsgiverne har hjemsted i mindst to andre EU-lande end Danmark. De sociale afgifter i Sverige kan også undgås ved udstationering, hvorefter medarbejderen kan blive i det danske sociale system i en periode på op til tre år ved ansøgning herom til Udbetaling Danmark. Herved kan man nøjes med at betale de lave danske sociale afgifter i stedet for de høje svenske afgifter.

Ifølge Øresunddirekt København er der i øjeblikket cirka 1000 personer, der pendler fra deres bopæl i Danmark til et arbejde på den anden side af Øresund. Øresunddirekt forudser, at denne interesse – med den nu endnu lavere SINK-skat – forsat vil stige. Det kan derfor anbefales at kigge på den anden side af Øresund, da der faktisk kan opnås en skattefordel ved at arbejde i Sverige. Personer, der ønsker at blive SINK-beskattet, skal aflevere en ansøgning til den svenske skattemyndighed, Skatteverket. Ansøgningen skal fornys hvert år.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?