Nyhed

Coronavirus rejser spørgsmål om virksomheders mulighed for tilbagebetaling af moms

Som konsekvens af COVID-19 (Coronavirus) oplever flere virksomheder at måtte aflyse forudbetalte arrangementer, eller at kunderne ikke kan betale for levering af varer og ydelser. Dette rejser spørgsmålet, om virksomhederne kan få tilbagebetalt allerede indberettet og betalt moms.

Gennemgang af 5 mest stillede spørgsmål

Vi gennemgår her de 5 mest stillede spørgsmål vedrørende tilbage-betaling af moms som følge af COVID-19.

Kan du ikke finde svaret på lige præcis dit spørgsmål nedenfor, eller har du brug for hjælp til at få tilbagebetalt moms? Så kontakt partner Robert Mikelsons, som er leder af faggruppen Skat og Moms hos NJORD på rom@njordlaw.com. NJORD Skat og Moms står klar til at rådgive om de skatte- og momsretlige konsekvenser forbundet med COVID-19.

1. Kan virksomheder få tilbagebetalt moms ved deres aflysning af forudbetalte arrangementer?

Som udgangspunkt er svaret ja. Hvis du må aflyse et arrangement, er der ikke nogen momspligtig levering, og der skal derfor ikke betales moms. Dette gælder, hvis du tilbagebetaler det fulde forudbetalte beløb til dine kunder.

Refunderes beløbet ikke til kunden eller kun delvist, eller refunderes det i form af et tilgodebevis, skal der i visse tilfælde fortsat betales moms helt eller delvist (se mere under de øvrige spørgsmål).

Vær også opmærksom på, at hvis arrangementet ikke aflyses, men kun udsættes til et senere tidspunkt, vil der fortsat være en momspligtig levering, og derfor vil det indberettede og betalte momsbeløb ikke kunne refunderes.

2. Kan allerede indbetalt moms refunderes, hvis kunden annullerer en forudbetalt bestilling, når det forudbetalte beløb ikke bliver tilbagebetalt til kunden som følge af, at det forudbetalte beløb beholdes af virksomheden som erstatning for annulleringen i henhold til kontrakten?

Der betales normalt ikke moms af erstatning. Derfor vil momsen som udgangspunkt kunne tilbagebetales, afhængig af den præcise ordlyd af kontrakten.

3. Hvad betyder det i et momsmæssigt perspektiv, hvis kunderne tilbydes tilgodebevis for værdien af aflyste, forudbetalte arrangementer, hvor momsen allerede er indbetalt til Skattestyrelsen?

Når der er udstedt tilgodebevis som kompensation for aflyste arrangementer, afhænger det af de specifikke karakteristika ved tilgodebeviset, om momsen kan refunderes.

For tilgodebevis til ét formål, det vil sige, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som tilgodebeviset relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af tilgodebevis, vil der normalt ikke kunne tilbagebetales moms.

For tilgodebevis til flere formål, det vil sige, hvor det på tidspunktet for udstedelsen af tilgodebeviset er ukendt, hvad præcis tilgodebeviset skal gå til, vil der i visse tilfælde kunne ske tilbagebetaling af moms, idet det ikke kan vides, hvilket momsbeløb der skal indbetales til Skattestyrelsen på tidspunktet for udstedelse.

4. Skal der indbetales moms, hvis virksomhedens lejer ikke kan betale den momspligtige leje?

Som udgangspunkt betales der moms ved levering mod vederlag. Når lejen ikke betales, er der ikke noget momspligtigt vederlag. Der skal derfor ikke betales moms, medmindre der udstedes en faktura med pålagt moms.

5. Kan virksomheder få refunderet moms, når en kunde ikke betaler for ydelser og/eller varer, som er leveret, når ydelserne/varerne allerede er angivet i momsangivelsen og indbetalt til Skattestyrelsen?

Når kunden ikke betaler enten helt eller delvist, udgør den manglende betaling for allerede leverede varer/ydelser gæld. Dette medfører som udgangspunkt, at momsgrundlaget kan reguleres – at momsen kan tilbagebetales.

Det gælder i praksis for uerholdelig gæld, det vil sige gæld, der ikke kan betales som følge af anerkendt force majeure. Det anbefales derfor at holde godt øje med ubetalte fakturaer samt al korrespondance sendt til kunden i den forbindelse.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?