Nyhed

Sådan beskattes non-fungible tokens

I et bindende svar af 22. februar 2022 fastslår Skatterådet, at NFTs beskattes efter samme regler som kryptovaluta. Læs Skatterådets bindende svar her.

sådan beskattes NFT

hvad er en nft?

De fleste har efterhånden stiftet bekendtskab med fænomenet kryptovaluta, og særligt varianten Bitcoin er bredt kendt i den danske befolkning, men de såkaldte non-fungible tokens – også kendt som NFTs – er for mange nyt og ukendt.

En NFT er en unik, ikke-kopierbar kode, som knyttes til ejerskabet af en unik genstand, der typisk er et kunstværk, men tillige kan være musik eller sågar et opslag på Twitter.

Koden lagres på en blockchain – den samme teknologi der bruges ved kryptovaluta – sammen med anden relevant data, som eksempelvis indeholder nærmere information om royalties til kunstværket.

NFTs kendes derfor også som digital kunst eller kryptokunst, og ligesom kryptovaluta er en NFT et såkaldt kryptoaktiv.

skatteregler for handel med kryptovaluta og nft

Der findes i dag ingen særskatteregler møntet på NFTs eller kryptovaluta, som det eksempelvis gør sig gældende for aktier og fast ejendom.

Skatteministeriet har på baggrund heraf anmodet Skattelovrådet om at se nærmere på reglerne for kryptoaktiver med deadline for afrapportering til skatteministeren medio 2023.

Læs Skatteministeriets pressemeddelelse her.

Indtil et eventuelt nyt regelsæt foreligger, må kryptokunst såsom Bored Ape Yacht Club derfor behandles skattemæssigt efter eksisterende lovgivning, nærmere bestemt statsskatteloven fra 1922. 

Statsskatteloven tager (ikke overraskende) ikke særskilt stilling til NFTs, og der tages derfor ikke højde for krypotaktivernes særlige karakter.

Kryptoaktiver behandles i dag efter statsskattelovens regler om spekulationsbeskatning, hvilket indebærer en subjektiv vurdering af kryptoejerens hensigt med erhvervelsen på købstidspunktet.

Dette er for nyligt fastslået i et bindende svar af 22. februar 2022, hvor Skatterådet bekræftede, at den pågældende Spørger skulle anses for næringsdrivende med køb og salg af kryptokunst. Vederlaget for kryptokunsten, som blev betalt i kryptovaluta, skulle derfor beskattes og værdiansættes på det tidspunkt, hvor vederlaget blev modtaget.

derfor skal du være særligt opmærksom, hvis du handler med nft

Der er efter gældende regler ikke en indberetningspligt for kryptovalutabørser eller andre lignende aktører på markedet, hvilket betyder, at den enkelte borger/virksomhed er pålagt selv at indberette handler med kryptovaluta og NFTs.

Det er derfor særlig vigtigt at håndtere handler med NFTs eller andre kryptoaktiver skattemæssigt korrekt for at undgå skattesmæk eller sågar en straffesag.

Læs mere om Skattestyrelsens øgede kontrol her.

handler du med kryptokunst, og er du i tvivl om, hvilken betydning skatterådets afgørelse har for dig?

Udsigten til nye regler på kryptovalutaområdet er fortsat lang, og man må derfor også fremadrettet indrette sig efter gældende regler.

Har du, eller påtænker du at købe eller sælge NFTs, og er du i tvivl om, hvad det kan have af skattemæssige konsekvenser for dig, og/eller hvordan du indberetter korrekt?

Så er du velkommen til at kontakte advokat og partner Robert Mikelsons. Robert leder til dagligt NJORDs afdeling for Skat og Moms og rådgiver herigennem om beskatning af bitcoins, NFTs og andre kryptoaktiver og fører også sager inden for området.

Vil du vide mere?