Nyhed

International omgåelsesklausul indføres i dansk skattelovgivning

Med skattelypakken indføres en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning – indsat som Ligningslovens § 3. Der er imidlertid tvivl om betydningen af klausulen.

Omgåelsesklausulen i LL, § 3, retter sig mod skattemæssigt begrundede, græn­seoverskridende ”arrangementer” og medfører en direkte implementering af den ændring af moder-/datterselskabs­direktivet, der blev vedtaget på EU-rådsmødet den 27. januar 2015. Samtidig indføres omgåelsesklausulen også i dansk ret for rente-/royaltydirektivet og fusionsskattedirektivet.

I henhold til omgåelsesklausulen kan skattepligtige ikke opnå de fordele, der følger af de ovennævnte direktiver, til arrangementer eller serier af arrangementer, som har det som et hovedformål at opnå skattefordele, som virker mod direktivets indhold eller formål, og som ikke er reelle under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder.

Er arrangementet skattemæssigt begrundet?

Det er et krav ved vurderingen af, om arrangementer kan betragtes som ”reelle”, at arrangementerne er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed.

Det vil være op til SKAT at fastslå, om der foreligger et skattemæssigt begrun­det arrangement, som virker mod indholdet eller formålet med direk­tiverne. Godtgør SKAT, at der foreligger et sådant arrangement, vil det påhvile den skattepligtige at bevise, at arrangementet er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomi­ske virkelighed.

Som supplement til omgåelsesklausulen i forhold til EU-direktiverne indføres samtidig en omgåelsesklausul til modvirkning af misbrug ved anvendelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Således vil skattepligtige ikke have fordele af en DBO, hvis det væsentligste formål ved et arrangement er at opnå fordelen.

Usikkerhed om betydning af omgåelsesklausulen

Det er uvist, hvor stor betydning omgåelsesklausulen vil få. Den vil i princippet være et supplement til SKATs anvendelse af beneficial owner-synspunkter og til den såkaldte realitetsgrundsætning i dansk skatteret. Usikkerheden om, hvilke arrangementer der vil være omfattet, vil formentlig virke begrænsende i forhold til visse projekter. Dette er endnu et eksempel på præventiv retsusikkerhed på skatteområdet.

NJORD anbefaler, at det ved enhver tilrettelæggelse af international ejerstruktur, herunder ved etablering og omstrukturering, nøje undersøges og overvejes, hvordan både danske og udenlandske skattemyndigheder vil vurdere forholdene. Der vil blive behov for øget anvendelse af muligheden for at indhente bindende svar fra SKAT.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?