Nyhed

OBS: Nye indberetningskrav for momsregistrerede virksomheder

Momsregistrerede virksomheder skal fremover oplyse om deres momsfrie aktiviteter efter momslovens § 13, stk. 1 én gang årligt via momsangivelsen, herunder om den anvendte delvise momsfradragsprocent.

OBS: Nye indberetningskrav for momsregistrerede virksomheder
Nye indberetningskrav fra juni 2024

Med indførelsen af momslovens § 38 a bliver momsregistrerede virksomheder mødt af en ny indberetningsforpligtelse for første gang ved indberetningen af angivelserne for henholdsvis juni 2024, Q2 2024 eller HY1 2024. Fristerne for momsindberetningerne er henholdsvis 19. august 2024 for månedsafregnende virksomheder og 2. september 2024 for kvartals- og halvårsafregnende virksomheder.

Den nye indberetningspligt betyder, at den enkelte momsregistrerede virksomhed skal oplyse, om virksomheden har momsfrie aktiviteter omfattet af momslovens § 13, stk. 1, i det senest afsluttede regnskabsår (2023). Hvis virksomheden har sådanne aktiviteter, skal den opgøre en delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1.

Hvis en virksomhed oplyser, at den har momsfrie aktiviteter efter momslovens § 13, stk. 1, skal virksomheden også angive størrelsen af sin foreløbige delvise momsfradragsprocent og slutdatoen for det regnskabsår, hvis omsætning den delvise fradragsprocent er beregnet på baggrund af. Den delvise momsfradragsprocent refererer til den omsætningsbaserede momsfradragsprocent (momslovens § 38, stk. 1), som virksomheder med både momspligtige og momsfritagne aktiviteter skal opgøre. Denne momsfradragsprocent anvendes ved beregningen af momsangivelserne for 2024.

Formålet med de nye indberetningskrav er, ifølge bemærkningerne til loven, at øge virksomhedernes opmærksomhed på både opgørelse og anvendelse af delvis fradragsret og dermed mindske antallet af ubevidste fejl.

Derudover effektiviseres Skatteforvaltningens vejlednings- og kontrolindsats, da Skatteforvaltningens kendskab til antallet af virksomheder, der er omfattet af reglerne om delvis fradragsret, øges.

Indberetningen af oplysninger om den delvise fradragsret skal fremover angives én gang årligt i den momsperiode, der omfatter juni måned.

 

NJORD’s bemærkninger

Fritagelserne efter momslovens § 13, stk. 1, er ikke helt ukomplicerede at navigere rundt i, da der gælder særlige betingelser for fritagelsernes anvendelse. Det er derfor essentielt, at virksomhedens aktiviteter behandles momsmæssigt korrekt, da dette også påvirker den opgjorte delvise fradragsret. Med indførelsen af momslovens § 38 a er det sandsynligt, at Skatteforvaltningen vil øge deres kontrol af den opgjorte fradragsret og potentielt kræve, at den opgjorte fradragsret korrigeres i tilfælde af fejl. En sådan korrektion kan medføre, at virksomhedens momstilsvar forøges, og at der opkræves renter af det forøgede momstilsvar.

Vi anbefaler derfor, at der søges vejledning, så man sikrer, at den momsmæssige behandling af virksomhedens aktiviteter sker i overensstemmelse med loven. På den måde er forudsætningerne for at opgøre den delvise momsfradragsret korrekt også til stede.

Er du i tvivl om, hvordan din virksomheds aktiviteter momsmæssigt skal behandles, eller hvordan den delvise momsfradragsprocent skal opgøres, så tøv ikke med at kontakte partner og advokat Robert Mikelsonsrom@njordlaw.com der har stor viden og mange års erfaring inden for momsområdet.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?