Nyhed

Smartwatches kan være omfattet af reglerne om fri telefon

Skatterådet har for nyligt fastslået, at smartwatches, der stilles til rådighed af arbejdsgivere, kan være omfattet af skattereglerne om fri telefon, så længe at der er en reel arbejdsmæssig begrundelse. Skatterådet lagde herved vægt på, at smartwatches kan sammenlignes med smartphones på grund af deres adgang til telefoni.

 Smartwatches kan være omfattet af reglerne om fri telefon

Sagen kort

En dansk virksomhed ønskede at tilbyde sine ansatte et smartwatch gennem en bruttolønsordning, da en betydelig del af de ansattes arbejde blev udført via telefon. På denne måde kunne de ansatte tage kundeopkald, selvom de ikke havde deres telefon på sig.

Virksomheden anmodende i den forbindelse Skatterådet om at få svar på, hvorvidt et smartwatch, med eller uden eSIM, skulle anses for at være en telefon og dermed ikke udløse en beskatning hos de ansatte efter skattereglerne om fri telefon.

Skattestyrelsen indstillede til Skatterådet, at et smartwatch ikke kunne være omfattet af reglerne om fri telefon, fordi smartwatches hverken kan sidestilles med en telefon eller som almindeligt tilbehør hertil. Det er i stedet et ekstraudstyr, som ikke er omfattet af reglerne.

Skatterådet konkluderede derimod, at et smartwatch, med eller uden eSIM, på baggrund af dets adgang til telefoni, kan sammenlignes med en smartphone og derfor må anses for at være en telefon omfattet af reglerne om fri telefon.

Skatterådet understregede, at det er en forudsætning for at reglerne om beskatning af fri telefon gælder, at der er en reel arbejdsmæssig begrundelse. Dette gælder også hvis ansatte får stillet en smartphone eller et smartwatch til rådighed. En bruttolønsordning vil i den forbindelse som udgangspunkt tale imod, at der foreligger en reel arbejdsmæssig begrundelse.

I den konkrete sag var det Skatterådets vurdering, at virksomheden havde en reel arbejdsmæssig begrundelse for at tilbyde smartwatches til sine ansatte. Dette skyldtes, at et smartwatch er nemmere at bære end en smartphone på grund af dets placering omkring håndleddet, hvilket gav medarbejderne hurtigere adgang til at besvare beskeder, kundeopkald og orienter sig i kalendere mv.

Hvad betyder det for dig?

Hvis du som medarbejder får stillet et smartwatch til rådighed, skal du beskattes med et grundbeløb på op til 3.200 kr. i 2024. Hvis du allerede har fået stillet en telefon mv. til rådighed, medfører det ikke en yderligere beskatning, så længe det er arbejdsmæssigt begrundet.

Har du brug for hjælp?

Hos NJORD Law Firm har vi betydelig erfaring med udformningen af anmodninger om bindende svar, og vi er altid klar til at vurdere, om din skattemæssige disposition berettiger til et bindende svar. Hvis det er tilfældet, tilbyder vi naturligvis også bistand med selve anmodningen.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?