Nyhed

Nyt EU-direktiv skal løse tvister om dobbeltbeskatning

EU vedtog den 10. oktober i år et direktiv, der åbner op for retssager mod Danmark for brud på overenskomster om dobbeltbeskatning. Således fastsættes regler for, hvordan tvister mellem medlemsstater om ophævelse af dobbeltbeskatning af indkomst fra erhvervsvirksomhed og skattesubjekternes rettigheder skal løses.

Direktivet vil gælde i sager, som vedrører skatteåret 2018 eller senere. 

Direktivet er et nybrud i international skatteret, fordi der tidligere kun eksisterede regler for de tilfælde, hvor to lande var uenige om, hvordan transfer pricing og fast driftssted skulle løses.  

Hovedelementerne i det nye EU-direktiv

De vigtigste punkter i det nye EU-direktiv, som skal forhindre dobbeltbeskatning af indkomst, er:

  • Medlemsstaterne bliver juridisk forpligtet til at træffe endelige afgørelser i henhold til de nye tvistløsningsregler. Hvis medlemsstaterne ikke lever op til denne forpligtelse, vil de nationale domstole skulle træffe afgørelsen. 
  • Ethvert skattesubjekt, der dobbeltbeskattes, kan – på eget initiativ – indgive en klage med anmodning om ophævelse af dobbeltbeskatningen til hver af de kompetente myndigheder. Herefter skal de pågældende medlemsstater forsøge at afgøre sagen inden for to år. 
  • Hvis medlemsstaterne – efter perioden på to år – fortsat ikke er nået frem til en løsning, skal den kompetente myndighed i hver medlemsstat nedsætte et rådgivende udvalg til at afgøre sagen ved voldgift.
  • Nedsætter den kompetente myndighed ikke et rådgivende udvalg til at afgøre sagen ved voldgift, kan den skattepligtige indbringe sagen for de nationale domstole til deres afgørelse. 

Mere forudsigelighed i tvister om dobbeltbeskatning

Multinationale virksomheder og borgere får med direktivet bedre muligheder for en endelig afgørelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU. 

Særligt vil EU-medlemsstater i skattetvister med andre EU-medlemsstater, som ikke vedrører transfer pricing eller forhold om fast driftssted, og som ikke kan afgøres bilateralt, være forpligtet til at indgå i obligatorisk voldgift under direktivet.

Det forventes, at direktivet vil presse medlemsstaterne til i højere grad at nå til enighed om deres skattemæssige positioner i gensidige aftaler. Direktivet vil føre til en øget forudsigelighed på området.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til det nye EU-direktiv, eller er du i tvivl om, hvordan det kommer til at få indflydelse på din virksomhed, er du velkommen til at kontakte advokat og partner, Robert Mikelsons, som er ekspert i skatteret.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?