Nyhed

Ny afgørelse fra Skatterådet fortæller ikke om du skal betale skat af dine Bitcoins

I fredags den 9. marts valgte Skatterådet at offentliggøre en afgørelse, hvor rådet nåede frem til, at en mand skulle betale skat af sin gevinst på Bitcoin. Vi mener, at afgørelsen er meget konkret, og den kan derfor ikke bruges til generelt at sige om Bitcoins eller andre kryptovalutaer er skattepligtige. Dette må afvente de næste måneder, hvor der kommer flere afgørelser, herunder sager hvor skatteyderen har fået hjælp til at modargumentere Skats vurdering.

Afgørelsen har fået meget omtale i medierne. Afgørelsen er dog konkret, og derfor næppe noget, som bør give anledning til ændrede konklusioner, om hvornår Bitcoins er skattefrie eller skattepligtige.

Da jeg i 2014 – som vist nok en af de første advokater i Danmark – begyndte at rådgive om Bitcoin, fulgte jeg meget med, da Skatterådet i 2014 principielt afgjorde at Bitcoins var omfattet af statsskatteloven fra 1922 (§5). Dette mener jeg også var det rigtige resultat.

Derfor har det siden 2014 ligget fast, at gevinster ved Bitcoins som udgangspunkt er skattefrie, med mindre aktivet er købt for at spekulere i en værdistigning ved salg. Dette ændrer afgørelsen fra i fredags ikke ved.

Afgørelsen angik konkret en mand, som havde købt og solgt Bitcoins over nogle måneder i 2017. At dette køb og salg over en kort periode vil blive anset for spekulation ligger på linje med andre afgørelser om eksempelvis pantebreve og guldbarre.

Som advokat for mange, der afventer svar fra Skatterådet om beskatning af Bitcoin, Ethereum mv., blev jeg overrasket over, at Skatterådets første afgørelse til offentliggørelse var en sag, hvor skatteyderen ikke havde haft nogen skattejuridisk bistand.

Når han således hverken havde hjælp fra en skatteadvokat, revisor eller lignende sagkyndig, har det været svært for skatteyderen at give SKAT kvalificeret modspil.  I den konkrete sag ville det nok ikke have haft betydning for resultatet af sagen, dvs. at Bitcoins var skattepligtige. Men det er efter min opfattelse relevant at tage hensyn til, at den pågældende skatteyder næppe har kunnet modargumentere SKATs henvisninger til afgørelser og regler, hvis man vil bruge SKATs begrundelse i denne sag mere generelt.

For at nævne et eksempel henviser SKAT i sit indlæg stort set udelukkende til retspraksis, som SKAT har vundet. I stedet for kunne SKAT have lavet et balanceret indlæg, så det fremgik, hvornår der klart foreligger skattefrihed. I stedet for kommer det til at fremstå som om, at Bitcoins i udgangspunktet er skattepligtige, når altså ikke er det, som fremgår af statsskatteloven.

Derudover er jeg ikke enig i, at retspraksis generelt viser, at skattemæssig spekulation foreligger, hvis der ved købet af Bitcoins er et ”ikke uvæsentligt” element af spekulation. Praksis på det her område er i den grad præget af konkrete vurderinger, og det bærer ordlyden af de pågældende domme fra retspraksis også præg af.

Endelig kan det i afgørelsen fremstå som om Bitcoins ikke har nogen nytteværdi, dvs. ikke kan bruges til andet end at sælge videre med en mulighed fortjeneste. Motiver på tidspunktet for købet er afgørende. Mange ser i dag Bitcoins som et ”store of value” (et aktiv sammenlignelig med f.eks. guld). For år tilbage var det dog ikke givet, at det skulle gå sådan. En mand som f.eks. har købt Bitcoins i 2015 kan derfor ikke tillægges den forståelse, som er i dag.

Da jeg i 2014 begyndte at rådgive om Bitcoins var der mange ideer om, hvad Bitcoin var og skulle blive til. Eksempelvis mente nogle, at Bitcoin skulle bruges til at registrere ejerskab af fysiske ting. Finanstilsynet mente i hvert fald ikke, at der var tale om et aktiv, og sammenlignede Bitcoins med ”glasperler”.

Den netop offentliggjorte afgørelse retter sig mod en person, som købte Bitcoins i 2017, og Skatterådet forholder sig således ikke til de personer, som erhvervede deres Bitcoins dengang ingen vidste, hvad Bitcoins skulle ende med at blive til.

Derudover fandtes der, og findes der fortsat folk, som eksperimenterer med at anvende Bitcoins til andet end en valuta.

En betragtning om, at Bitcoin er lig guldbarrer kan højest gælde for købere efter, at Bitcoin skiftede karakter til at blive ”store of value”. Og selv hvis der var tale om en valuta, så vil end ikke dette betyde, at der nødvendigvis forelå en spekulationshensigt, hvis købet er sket tilbage i tid.

I ”gamle dage” (før euroen) købte mange mennesker D-mark inden de rejste til Tyskland. Når de kom hjem tilbage og ikke havde brugt alle deres D-mark, kunne de nogle gange have tjent penge, fordi D-mark var stedet i kurs i forhold til den danske krone. Dette var ikke spekulation, og en sådan gevinst var selvfølgelig og skattefri dengang. På samme måde vekslede mange Bitcoin-ejere deres danske kroner til Bitcoin tilbage i 2015 og før. Ikke fordi Bitcoin var et spekulationsobjekt, men fordi Bitcoin var (og delvist fortsat er) internettets valuta. Så skulle man rigtig ”rejse ind” i cyberspace, var Bitcoin den valuta man skulle have med.

Således vil jeg appellere til, at man ikke drager vidtrækkende konklusioner på baggrund af afgørelsen fra Skatterådet, før Skatterådet inden for de næste par måneder får truffet flere afgørelser.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?