Nyhed

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Selskaber og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed efter virksomhedsordningen, kan i medfør af ligningslovens § 8X anmode SKAT om at få udbetalt skattekreditter af virksomhedens underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Virksomheder, der arbejder med forsøg og forskning, giver typisk underskud i starten, samtidig med at de har store udviklingsudgifter eller lignende. Derfor kan virksomhederne ikke udnytte deres fradrag for investeringer i forskning og udvikling. Med skattekreditordningen kan eksisterende og nye vækstvirksomheder få tilført likviditet i den fase, hvor de forsker og udvikler nye produkter.

Skattekredit på op til 5,5 mio. kr.

Skattekredit er en slags negativ indkomstskat og en slags lån, som virksomheden betaler tilbage, når den får overskud. Mere konkret er det en udbetaling af den skattemæssige værdi af virksomhedens underskud.

Det underskud, som kan danne grundlag for udbetalingen af skattekredit efter ordningen, kan udgøre 25 mio. kr. for et indkomstår. Det er selskabsskattesatsen, der danner grundlaget for beregningen af skatteværdien, hvilket betyder, at virksomheden kan få udbetalt op til 5,5 mio. kr. for hvert indkomstår.

Hvilke aktiviteter er omfattet?

For at få udbetalt skattekredit skal virksomhedens udgifter være afholdt til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Disse omfatter bl.a. udviklingsarbejde i forbindelse med nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Derudover skal virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter indebære originale undersøgelser med henblik på at opnå ny videnskabelig og teknisk viden.

De mest almindelige udgifter, der opstår i tilknytning til forsknings- og udviklingsaktiviteter, er typisk lønudgifter, udgifter til materiale og leje af lokaler mv.

Dermed er ordningen særlig attraktiv for virksomheder, der opererer inden for IT, medicin, cleantech og lignende. Definitionen af forsknings- og udviklingsaktiviteter er dog bred, og ordningen kan derfor være relevant for mange brancher.

Anmodning om udbetaling af skattekredit

Ønsker man som virksomhed at opnå skattekredit, skal en anmodning indsendes til SKAT samtidig med selvangivelsen for det pågældende indkomstår. Sammen med anmodningen om skattekredit indsendes relevante regnskaber og bilagsmateriale som dokumentation for, at underskuddet har været brugt til forskning eller udvikling.

Udbetalingen af skattekredit er skattefri og sker på samme tidspunkt som udbetalingen af overskydende skat for selskaber, hvilket normalt er i november måned efter indkomstårets udløb.

Muligheden for at opnå skattekredit for tidligere indkomstår

Såfremt muligheden for skattekredit ikke er blevet iagttaget, kan skatteansættelsen for de tidligere indkomstår blive genoptaget. Dette skal ske senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Det er en betingelse for genoptagelse, at virksomheden fremlægger retlige eller faktiske oplysninger, der begrunder en ændring, f.eks. et regnskab. Hvis de fremlagte oplysninger ikke tidligere har dannet grundlag for ansættelsen, kan de give adgang til genoptagelse. Oplysningerne behøver således ikke være nye i objektiv forstand.

Med de fremlagte oplysninger skal virksomheden sandsynliggøre, at skatteansættelsen ville være blevet anderledes, hvis oplysningerne havde foreligget, da skatteansættelsen oprindeligt blev foretaget.

I praksis foretager SKAT en ændring af skatteansættelsen i tilfælde, hvor den oprindelige ansættelse anses for ugyldigt foretaget, eller hvor den fornyede vurdering af det materielle grundlag i øvrigt medfører, at skatteansættelsen bør ændres.

Såfremt betingelserne ovenfor er opfyldt, og anmodning er fremsendt inden for de nævnte frister, kan der således opnås skattekredit for tidligere indkomstår ved genoptagelse af skatteansættelsen.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?