Nyhed

Har du husket at tage et skatteforbehold?

Virksomheder og privatpersoner indgår dagligt i aftaler om alt fra fx overdragelse af fast ejendom eller virksomhed, investeringsaftaler til gaveoverdragelser osv. Det kan være svært at spå om fremtiden, og derfor er det vigtigt altid at tage et skatteforbehold, når man indgår i sådanne aftaler. Dermed kan du imødegå utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Hvorfor er det vigtigt med et skatteforbehold?

Når du indgår i en aftale som en virksomhed eller privatperson, er der altid risiko for, at aftalen kan få utilsigtede skattemæssige og dermed økonomiske konsekvenser. Det er konsekvenser, du ikke kunne have forudset og som gør, at du ville ønske, at aftalen aldrig var indgået. 

Et skatteforbehold gør det muligt at træde tilbage fra en sådan aftale, hvis det viser sig, at den har en utilsigtet skattemæssig virkning. Forbeholdet – hvis det er gyldigt indgået – gælder også overfor skattemyndighederne. Det vil sige, at du kan blive stillet skattemæssigt, som om aftalen ikke var indgået.

Derfor er det vigtigt, når du indgår i en aftale, der muligvis påvirker skattegrundlaget, tager forbehold for utilsigtede skattemæssige konsekvenser forbundet med gennemførelsen af aftalen.

Vi fremhæver derfor betingelserne for et gyldigt skatteforbehold, og hvad du i øvrigt skal være opmærksom på.
 

Betingelser for et gyldigt skatteforbehold

For at skatteforbeholdet får den ønskede virkning, er det vigtigt, at klausulen udformes korrekt, så du sikrer, at denne også har virkning over for skattemyndighederne. Skattelovgivningen opstiller både formelle og indholdsmæssige betingelser, som skal være opfyldt, for at et skatteforbehold betragtes som gyldigt.

Skatteforbeholdet skal blandt andet være klart formuleret, udarbejdes skriftligt og oplyses overfor Skatteforvaltningen. Skatteforbeholdet skal oplyses senest samtidig med, at Skatteforvaltningen modtager oplysningen om dispositionen/aftalen, der foretages, fx i forbindelse med en gaveanmeldelse.

Herudover skal skatteforbeholdet gøres gældende senest den 1. maj i det fjerde indkomstår. Eller senest inden seks måneder efter, at Skatteforvaltningen og den skattepligtige er blevet opmærksom på det forhold, der bevirker, at skatteforbeholdet ønskes gjort gældende.

Det skal utvetydigt angives, hvilke skattemæssige konsekvenser, der udløser forbeholdet, for at et skatteforbehold er klart formuleret. Samtidig skal der oplyses, hvilken privatretlig konsekvens, der skal indtræde, hvis den skattemæssige forudsætning, der var lagt til grund ved indgåelsen af den privatretlige aftale, ændrer sig.
 

Har du spørgsmål til skatteforbehold?

Er du i tvivl om, hvorvidt der bør indgå et skatteforbehold i din aftale? Eller står du tilbage med konsekvenserne af, at du ikke har haft et skatteforbehold med i din aftale?  Så er du velkommen til at kontakte advokat og partner Robert Mikelsons og advokat Sebastian Breth Arnberg hos NJORD Skat & Moms. Vi har stor erfaring indenfor området og står til rådighed, hvis du brug for rådgivning eller har spørgsmål.

Vil du vide mere?