Nyhed

Nye dokumentationskrav for transfer pricing

Den 28. april 2016 vedtog Skatteministeriet nye og skærpede dokumentationskrav for transfer pricing. Kravene implementerer tidligere anbefalinger fra OECD og har især fokus på prisfastsættelse.

De nye regler om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner indebærer en øget detaljeringsgrad og større fokus på prisfastsættelse og transfer pricing-politikker.

De ændrede krav vil også medføre en større transparens i de koncerner, som er omfattet af dokumentationskravene – eksempelvis skal fællesdokumentationen indeholde lister over alle koncerninterne aftaler vedrørende servicer og immaterielle rettigheder.

Reglerne træder i kraft allerede den 1. juli 2016 og har virkning for kontrollerede transaktioner, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere.

Der er dog indsat en overgangsregel, der ligeledes vil opfylde kravene til transfer pricing- dokumentation. Det gælder for kontrollerede transaktioner, der påbegyndes til og med den 31. december 2016, og hvor dokumentation er udarbejdet i henhold til de tidligere regler på området.

Hvad er nyt?

Fremover skal dokumentationen bestå af to dele:

  1. Fællesdokumentation om hele koncernen
  2. Landespecifik dokumentation for hver skattepligtig enhed i koncernen

Begge dele skal indeholde beskrivelser og analyser, der kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem to uafhængige personer.

Omfanget af beskrivelserne og analyserne vil afhænge af kompleksiteten af koncernen, den skattepligtige og de kontrollerede transaktioner.

Såfremt der er tale om en uvæsentlig transaktion, skal beskrivelserne og analyserne af den landespecifikke dokumentation alene angive de typer af transaktioner, som den skattepligtige har vurderet uvæsentlige. Ifølge bekendtgørelsen anses en transaktion for uvæsentlig, når der er tale om en enkeltstående transaktion af et beskedent økonomisk omfang.

Hvornår skal man udarbejde dokumentation?

På begæring af SKAT skal dokumentationen fremsendes inden 60 dage. Det må derfor anbefales, at man udarbejder transfer pricing-dokumentationen, inden selvangivelse indsendes.

NJORD Law Firm yder rådgivning og vejledning om de vedtagne regler. Vi assisterer også med udarbejdelse af dokumentation.

Kontakt advokat Robert Mikelsons på rom@njordlaw.com eller tlf. (+45) 77 40 10 30.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?