30.03.2020

Nyhed

Virksomheder kan nu anmode Skattestyrelsen om fritagelse for renter og gebyrer

Skattestyrelsen har den 30. marts besluttet at lade virksomheder slippe for at betale gebyrer og renter af A-skat og AM-bidrag, der ikke er blevet betalt i marts som følge af pludseligt opståede hændelser. Dette skal ses som et yderligere tiltag, der skal hjælpe det danske erhvervsliv igennem coronakrisen.

Folketinget besluttede den 17. marts 2020 at udskyde betalingsfristen for virksomheders indbetalinger af A-skat og AM-bidrag som en del af regeringens økonomiske hjælpepakke. Udskydelsen af betalingsfristen er dog først gældende for april og omfatter ikke betalingen af indeholdt A-skat og AM-bidrag for marts, hvor betalingsfristen er den 31. marts 2020 for store virksomheder og den 14. april 2020 for små- og mellemstore virksomheder.

Skattestyrelsen undlader at opkræve renter og gebyrer som følge af ”pludseligt opståede hændelser”

Udbruddet af coronavirus (COVID-19) udgør en særlig omstændighed, der gør det muligt for Skattestyrelsen at undlade at opkræve renter og gebyrer efter opkrævningsloven.

Rente- og gebyrfritagelsen kan kun ske, hvis overskridelse af betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse. Skattestyrelsen har på baggrund heraf vurderet, at virksomheder, der som udgangspunkt skal holde lukket, dvs. restauranter, frisører, indkøbscentre, biografer, kropsplejeklinikker m.fl., er omfattet af en pludselig opstået hændelse, hvorfor de kan ansøge om at få fritagelse for renter og gebyrer.

Proceduren for ansøgning om fritagelse for renter og gebyrer

Virksomhederne kan først søge om rente- og gebyrfritagelse i det øjeblik, den forfaldne A-skat og AM-bidrag faktisk skal indbetales.

Herefter er det en betingelse, at virksomheden straks efter restriktionernes ophør indbetaler A-skat og AM-bidrag.

Fritagelse for renter og gebyrer gælder ikke moms

Renter og gebyrer vedrørende moms, der skulle være betalt i marts, er ikke omfattet af ovennævnte fritagelse, da momsen vedrører tiden, før der blev pålagt restriktioner som følge af coronavirus.

Er de nye tiltag relevante for dig?

Er du i tvivl, om din virksomhed kan benytte sig af Skattestyrelsens nye tiltag, eller ønsker du hjælp til at ansøge om fritagelse for renter og gebyrer? Så er du velkommen til at kontakte partner Robert Mikelsons, som er leder af faggruppen Skat og Moms hos NJORD. NJORD hjælper til dagligt både store og små virksomheder inden for skat og moms.

Seneste nyheder

Ændring af 15%-reglen for familieoverdragelser mindsker økonomisk fordel

Skatteministeriet lægger op til en væsentlig ændring af den såkaldte 15%-regel ved familieoverdragelser. Forældre vil således kunne overdrage fast ejendom til deres børn til +/- 20% af den seneste offentlige ejendomsvurdering efter den 1. juli 2020.  Ændringen betyder, at man fremover får en mindre økonomisk fordel ved familieoverdragelser, da det forventes, at ejendomsvurderingerne vil stige mærkbart.

EDPB har udstedt nye retningslinjer om samtykke

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) udstedte nye retningslinjer om samtykke den 4. maj 2020, som erstatter de ældre retningslinjer fra 2018, så de stemmer overens med databeskyttelsesforordningens (GDPR) bestemmelser. EDPB’s nye retningslinjer har ikke medført væsentlige ændringer, men er flere steder blevet præciseret og uddybet - der er blandt andet blevet tilføjet retningslinjer om samtykkekravet i relation til cookie-walls.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu