Selvanmeldelse

En selvanmeldelse til Skattestyrelsen indebærer, at man som virksomhed eller privatperson frivilligt og på eget initiativ oplyser om forhold, der enten er forkert oplyst eller slet ikke er oplyst til Skattestyrelsen, i et ønske om at få berigtiget det eller de pågældende skatteforhold. 


Det kan være fx være indtægter, der ikke er selvangivet, fordi man ikke har været opmærksom på dem i første omgang eller ikke var klar over, at de var skattepligtige. Det kan også være, at man opdager, at man i en længere periode har opgjort sin virksomheds afgifts- eller momstilsvar på en forkert måde, eller at man bliver opmærksom på, at ens arbejdsgiver har indberettet ens indkomst fra fx medarbejderaktier forkert og så videre.

Uanset om man forsætligt eller ved en fejl ikke har fået oplyst sine skatteforhold korrekt til Skattestyrelsen, vil det stort set altid være anbefalingen og tilrådeligt, at man foretager en selvanmeldelse til Skattestyrelsen så hurtigt som muligt efter, at man er blevet bekendt med, at man har overtrådt skatte- og/eller afgiftslovgivningen.

Selvanmeldelse viser samarbejdsvilje og et ønske om at rette op på tidligere fejl eller mangler i forbindelse med ens skatteforhold. Dette har afgørende betydning i forhold til Skattestyrelsens vurdering af eventuel bøde eller strafansvar for overtrædelsen af skatte- og/eller afgiftslovgivningen. I mange tilfælde undgår man helt bøde med videre ved selvanmeldelse, og man kan derfor nøjes med at indbetale den skat, man burde have betalt i første omgang.

Når en person eller virksomhed beslutter sig for at foretage en selvanmeldelse, er det afgørende at give en fuldstændig og nøjagtig redegørelse for de forhold, der skal rapporteres. Det er også vigtigt at være klar over, at en selvanmeldelse kan have juridiske konsekvenser afhængigt af omfanget og alvoren af de fejl, der rapporteres. Derfor er det altid klogt at søge professionel rådgivning.

Hos NJORD Law Firm har vi stor erfaring med selvanmeldelsesprocedurer og er eksperter i håndtering af kontakten til myndighederne, og vi står altid til din rådighed. Er du derfor i tvivl om dine skatte- eller afgiftsforhold – eller har opdaget fejl i tidligere selvangivelser eller indberetninger, er du velkommen til at kontakte os. Det er altid en god idé at være på forkant og proaktiv i forhold til Skattestyrelsen.  

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?