Nyhed

12 flyselskaber har modtaget påbud med en frist for at refundere aflyste flybilletter til passagerne

Flysager: 12 flyselskaber har modtaget påbud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Med påbuddet har flyselskaberne fået en frist til at refundere aflyste flybilletter til passagerne. Hvis refusion fortsat ikke sker inden for fristen, må flyselskaberne forvente at blive politianmeldt og i værste fald blive pålagt en bøde langt større end prisen for de aflyste flybilletter.

Transportret

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Når flyselskabet aflyser en flyvning omfattet af EU Forordningen, er flyselskabet forpligtet til at refundere prisen for flybilletten til passageren inden for 7 dage. Hvis dette ikke sker, kan passageren klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som herefter kontakter flyselskabet og kræver refusion af den aflyste flybillet.

Over sommeren har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udvist forståelse for den vanskelige situation, som flyselskaberne stod i med håndtering af de ekstraordinært mange sager om refusion af aflyste flybilletter.

På grund af store udfordringer med flyselskabernes manglende refusion, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstede påbud til flyselskaberne og forpligte dem til at refundere de aflyste flybilletter inden for en frist fastsat af styrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i en pressemeddelelse fredag den 2. oktober 2020 oplyst, at de i første omgang har iværksat det nye håndhævelsestiltag mod 12 flyselskaber, som allerede har modtaget et større antal anmodninger om refusion fra styrelsen.

Derudover vil styrelsen vurdere om det nye håndhævelsestiltag skal iværksættes imod andre flyselskaber, som ligeledes har omfattende udfordringer med manglende refusion. Styrelsen vil løbende vurdere, om tiltaget skal iværksættes mod flere flyselskaber.
 

Betingelser for påbuddet

Påbuddene gælder for rejser, hvor afgangslufthavnen var beliggende i Danmark, og hvor afgangen blev aflyst af flyselskabet. Det gælder også for afgange fra en lufthavn beliggende udenfor EU med endelig destination indenfor EU, hvis flyselskabet har en EU licens.

Hvis der er tale om en samlet booking, gælder påbuddet, hvis både udrejse og hjemrejsen er aflyst. I de tilfælde, hvor udrejsen er aflyst, vil påbuddet også omfatte refusion af hjemrejsebilletten, da denne i så fald ikke vil kunne foretages.
 

Manglende overholdelse af påbuddet

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder et påbud til flyselskaberne, vil flyselskaberne blive partshørt og dermed have mulighed for at kommentere på styrelsens krav om refusion af aflyste flybilletter. Hvis et flyselskab ikke efterlever styrelsens påbud, vil styrelsen tage stilling til, om flyselskabet skal politianmeldes for manglende overholdelse af styrelsens påbud.

En politianmeldelse kan ende med en bøde til flyselskabet. Bødens størrelse afhænger af den samlede refusion, som endnu ikke er betalt. Oftest anmoder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anklagemyndigheden om at fastsætte bødestørrelsen på 10.000 kr. eller 20.000 kr. per passager. Det kan således blive dyrt for de flyselskaber, som ikke efterlever et påbud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

NJORD Law Firm kan støtte flyselskaberne i deres håndtering af påbud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kontakt

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret, herunder pakkerejser og flyforsinkelse, hvor vi repræsenterer et bredt udsnit af aktørerne. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om flysager eller anden transportjura.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?