Nyhed

Ny dom angående ”udvidede danske betingelser 2010”

Sø- og Handelsretten har netop afsagt ny dom om § 7 af Udvidede Danske Betingelser 2010 (UDB2010), som anvendes ved forsikring af gods under transport.

I en sag hvor nogle tobaksvarer læsset til transport blev stjålet fra trailere, der var placeret i terminal, skulle retten tage stilling til, hvorvidt UDB2010 var aftalt, og om transporten kunne anses som værende påbegyndt, og dermed hvorvidt tobaksvarerne var omfattet af forsikringsdækningen, jf. § 7 i de Udvidede Danske Betingelser.

Retten fandt, at UDB2010 var aftalt mellem parterne, da forsikringen, der var tegnet igennem en professionel rådgiver, udtrykkeligt henviste til dem, selvom sagens parter ikke modtog dem i tillæg til forsikringspolicen.

Herudover fandt retten, at der ikke var forsikringsdækning for skaden under UDB2010, idet de stjålne tobaksvarer blev læsset på trailerne fredag med henblik på at blive transporteret til modtagerne følgende søndag. På denne baggrund mente retten ikke, at transporten kunne anses som påbegyndt i § 7’s forstand, hvorfor forsikringen ikke var trådt i kraft på tidspunktet for tyveriet.

Derudover bemærkede retten, at det var irrelevant for tolkningen af § 7, at ansvaret for godset var overgået til transportøren.

Denne nye dom ligger sig i forlængelse af Sø- og Handelsrettens dom af 9. marts 2007 i sag SH 2007 53/06.

I SH 2007 53/06 blev nogle trampoliner lørdag læsset fra et lager og kørt til selskabets administrationsbygning med henblik på, at de skulle transporteres videre til Polen følgende mandag eftermiddag. I mellemtiden blev trampolinerne stjålet. Retten tog herefter stilling til, hvorvidt transportforsikringen dækkede tyveriet. Rettens flertal fandt, at transportforsikringen ikke var trådt i kraft ved tidspunktet for tyveriet, da transporten fra lageret til administrationsbygningen ikke ansås som værende en del af transportens almindelige forløb.

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om dommen eller anden transportjura. Derudover kan du finde mere relevant information, herunder domme, om transportret i Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) med kommentarer af partner Ulla Fabricius.

Du kan holde dig opdateret på de seneste vigtige transportretlige domme ved at følge os på LinkedIn, samt skrive dig op til vores nyhedsbrev.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?