Nyhed

Vejtransport: Udvidelse af dækning af gældende regulering

De nuværende danske regler gælder ikke for vejgodstransport udført af køretøjer med en vægt på mindre end 3.500 kg. Det betyder, at vognmænd, der kun gør brug af varebiler under 3.500 kg., lovligt kan køre godskørsel uden en vognmandstilladelse

Der er imidlertid fremsat et nyt lovgivningsforslag, som vil udvide reglernes anvendelsesområde. Ved anvendelse af køretøjer, der vejer mere end 2.000 kg, kræves der tilladelse til at udføre vejgodstransport.

Licensen til disse operatører er undergivet lignende krav ligesom tilladelsen til vejgodstransportvirksomheder, der driver køretøjer med en vægt på 3.500 kg eller mere. Disse omfatter forskellige krav til vejtransportselskabernes økonomiske situation samt at selskaberne overholder

Forslaget indeholder ikke bestemmelser om, at reglerne for køretid og hvileperioder finder anvendelse på varevogne med en vægt på mindre end 3.500 kg.

Det er planen, at ændringsloven skal træde i kraft allerede den 1. juli 2018.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?