Nyhed

Ikrafttrædelse af de nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet

I dag træder de nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet i kraft. Sanktionssystemet skal bringe proportionalitet i strafudmålingen. Straffene efter det hidtil gældende sanktionssystem var således på mange måder betydeligt strengere, herunder fordi der var mulighed for at få frakendt førerretten til almindelig bil og motorcykel for køre- og hviletidsovertrædelser.

Det nye sanktionssystem blev allerede vedtaget ved lov nr. 697 af 8. juni 2017, som formelt trådte i kraft 1. juli 2017. Inden de vigtige sanktionsregler kunne træde i kraft, skulle politiet dog have etableret en IT-løsning, som kunne håndtere ændringerne.

Den forsinkede ikrafttrædelse af sanktionssystemet har medført en uhensigtsmæssig retsusikkerhed for de vognmænd og chauffører, som har været tiltalt for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, som enten har fået deres sag udsat eller sat i bero efter instruks fra Rigsadvokaten. Problemet var nemlig, at man hverken kunne afgøre sagen efter de uproportionale sanktionsregler i den gamle lov eller efter de nye regler, som endnu ikke var trådt i kraft. Ikrafttrædelsen af sanktionssystemet i dag betyder dog, at sagerne vil begynde at rulle igen.

Hvis man som vognmand eller chauffør står til at få sin sag for domstolene, efter at den i en længere periode har været sat i bero, skal man være opmærksom på, at en alt for lang sagsbehandlingstid kan medføre, at man kan have krav på at få strafnedsættelse eller strafbortfald.

>Læs mere om bestemmelserne i den nye lov i vores tidligere brief

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?