Nyhed

Praktiske konsekvenser af et hårdt Brexit - i grove træk

Storbritannien (UK) er fortsat tæt på at forlade EU uden en aftale om det fremtidige samarbejde med Unionen, men de europæiske ledere har nu givet UK en udsættelse til den 31. oktober for at få en aftale på plads.

Det britiske parlament stemte den 29. marts nej til fire alternative forslag til udtrædelsesaftaler. Der er dog stadig risiko for et hårdt Brexit efter den nye udsættelse, hvis ikke UK og EU inden da får færdigforhandlet en udtrædelsesaftale, eller får udsat udtrædelsesdatoen, kommer der et hårdt Brexit. UK bliver dermed et såkaldt tredjeland i forhold til EU.

En udtrædelse af EU uden en aftale vil indebære, at import og eksport af varer til og fra UK vil blive underlagt de generelle told- og skatteregler, der gælder for handel med tredjelande.

I nedenstående skemaer vil de praktiske konsekvenser af et hårdt Brexit i grove træk blive gennemgået:

Import af varer fra UK

Registrering af virksomhedHvis din virksomhed importerer varer fra UK, og ikke i forvejen importerer varer fra et tredjeland, skal din virksomhed importregistreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. Registreringen er nødvendig for at kunne importere varer og lave importangivelser.
> Find mere information herDerudover skal din virksomhed have et EORI-nummer for at kunne importere varer.
> Find mere information her.
Toldsatser

Varer, der importeres fra UK, vil blive pålagt en told, da toldunionen mellem UK og de resterende EU-lande ved et hårdt Brexit ophæves. Størrelsen af denne told afhænger af varen, der bliver eksporteret.

Den konkrete toldsats er fastsat af EU og afhænger af hvilken vare, der er tale om. Den specifikke toldsats finder vha. af den pågældende varekode i Tarif-databasen.

Sikkerhedsstillelse for told

Din virksomhed skal i de fleste tilfælde stille sikkerhed for den told, den skal betale for varer, den importerer til Danmark fra et land uden for EU. Du kan søge om at deltage i en sikkerhedsstillelsesordning for at stille sikkerhed.

Der findes flere muligheder for at stille sikkerhed. Dette kan eksempelvis ske gennem SKATs såkaldte ”sikkerhedsstillelsesordning”, ved bankgaranti eller kontant indskud.
>Find mere information her

Angivelse af varerVarer fra et tredjeland skal angives elektronisk i Importsystemet.
De importerede varer skal have en 10-cifret varekode, der benyttes til tolden, der skal betales for varen.
>Find mere information her
Toldangivelse og oprindelsesbevisDer skal udfyldes en række blanketter alt afhængig af hvilke varer, der importeres.
> Find mere information her
Moms ved importDer skal påregnes betaling af importmoms samt evt. yderligere transport- og forsikringsomkostninger.
> Find mere information her
PunktafgifterVisse varer er undergivet særlige afgifter. Hvis du importerer punktafgiftspligtige varer fra UK, skal virksomheden registreres for afgiften og stille sikkerhed for punktafgiften.
> Find mere information her
ToldkontrolI modsætning til varer fra EU kan der efter et hårdt Brexit blive foretaget toldkontrol af udvalgte varer fra UK. Herudover kan der komme krav til dokumentation for varens oprindelsesland i form af et oprindelsesbevis.
Toldbevillinger, import- og eksportlicenserDet vil sandsynligvis være fordelagtigt at ansøge om nye toldbevillinger – især hvis virksomheden har hyppige forsendelser fra UK. Toldbevillinger givet i UK vil efter et hårdt Brexit ikke være gyldige i EU.
VarebestemmelserDer kan være særlige bestemmelser for nogle varetyper, fx lægemidler, fødevarer, levende dyr m.m., som skal angives i toldsystemet i forbindelse med import.
> Find mere information her

Eksport af varer til UK

Registrering som eksportørHvis din virksomhed eksporterer varer til UK, og ikke i forvejen eksporterer varer til et tredjeland, skal din virksomhed eksportregistreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. Registreringen er nødvendig for at kunne eksportere varer og lave eksportangivelser.
> Find mere information herDerudover skal din virksomhed have et EORI-nummer for at kunne eksportere varer.
> Find mere information her
ToldsatserVarer, der eksporteres til UK, vil blive pålagt en told. Størrelsen af denne told afhænger af den vare, der bliver eksporteret. Størrelserne kendes ikke endnu ikke, da UK indtil Brexit er en del af EU’s toldunion i Verdenshandelsorganisationen (WTO). Derfor har UK for nuværende samme toldsatser som EU. Hvorvidt disse toldsatser stadig vil være gældende efter et hårdt Brexit, vides ikke.
EksportangivelseVarer, der skal eksporteres til et land uden for EU og altså UK ved et hårdt Brexit, skal angives i eksportsystemet e-Export.
> Find mere information her
Toldbevillinger, import- og eksportlicenserDet vil sandsynligvis være fordelagtigt at ansøge om toldbevillinger –– især hvis virksomheden har hyppige forsendelser til UK.
>Find mere information herToldbevillinger givet i UK vil efter et hårdt Brexit ikke være gyldige i EU.
VarebestemmelserDer kan være særlige bestemmelser for nogle varetyper, for eksempel lægemidler, fødevarer, levende dyr m.m., som skal angives i eksportsystemet e-Export i forbindelse med eksport.
Toldangivelse og oprindelsesbevisDer skal udfyldes en række blanketter alt afhængig af, hvilke varer der eksporteres. Herudover kan UK stille krav til dokumentation for varens oprindelsesland i form af et oprindelsesbevis.
MomsEn virksomhed kan sælge varer uden at skulle betale moms ved eksport til lande uden for EU, herunder altså UK i tilfælde af et hårdt Brexit, hvis virksomheden kan dokumentere, at varerne er sendt ud af EU.
>Find mere information herEksport til UK kan ikke længere angives under ”EU-salg uden ” i TastSelv Erhverv.
MomsrefusionUdgifter til momspligtige aktiviteter kan godtgøres ved indsendelse af en blanket til de britiske skattemyndigheder. Blanketten fås igennem den britiske ambassade.
Det skal bemærkes, at de britiske skattemyndigheder kan have andre frister for behandling af momsgodtgørelser end de danske skattemyndigheder.
Toldbevillinger, import- og eksportlicenser og lign. tilladelserDet vil sandsynligvis være fordelagtigt at indhente nye toldbevillinger. Toldbevillinger givet i UK vil efter et hårdt Brexit ikke være gyldige i EU. Virksomheden bør derfor forberede sig på at måtte indhente de nødvendige tilladelser hos de tilsvarende myndigheder i EU.
ToldkontrolI modsætning til varer, der leveres fra et EU-land til et andet, kan der blive foretaget toldkontrol af udvalgte varer både af de danske og britiske toldmyndigheder.

For nuværende arbejder både de britiske myndigheder og EU på at få oprettet arbejdsgange og ansat personale til håndteringen af de told-, eksport- og importudfordringer, der måtte opstå som følge af Brexit.

NJORD følger tæt med i forhandlingerne om en udtrædelsesaftale. Derfor kan du holde dig opdateret på de retlige konsekvenser af Brexit ved at følge os på LinkedIn og skrive dig op til vores nyhedsbreve på vores hjemmeside.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?