Nyhed

Ny pakkerejselov gælder for sammensatte rejsearrangementer

Den nye lov om pakkerejser træder i kraft den 1. juli 2018. Loven får et bredere anvendelsesområde og giver forbrugerne flere rettigheder.

Folketinget vedtog i december 2017 en ny lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, der implementerer dele af EU's pakkerejsedirektiv 2015/2302. Den nye lov indeholder en række nye oplysningsforpligtelser ved aftalens indgåelse, som udvider de eksisterende forpligtelser for rejsearrangøren og formidleren af rejsearrangementet.

Desuden gælder den nye lov for flere typer af rejser end den eksisterende lov, idet lovens begreber om "indkvartering" og "pakkerejser" er væsentligt udvidet. Begrebet "indkvartering" vil fremadrettet også omfatte ophold under transporten, medmindre selve transporten udgør kerneydelsen ved pakkerejsen. Dette betyder, at et ophold på et krydstogtskib eller i en sovevogn betragtes som "indkvartering", og at krydstogter derfor i højere grad vil falde under lovens område.

Under den nye lov kan en "pakkerejse" bestå af rejsetjenester købt af forskellige rejsebureauer, hvilket er en markant ændring i forhold til den nuværende lov. Loven gælder for en ny type af ”sammensatte” rejsearrangementer, der er defineret som "to eller flere forskellige typer rejseydelser ... som skal indgå i den samme rejse, ... og om hvilke der indgås særskilte aftaler med hver leverandør." 

Et sammensat rejsearrangement kan indgås på to måder: enten hvor den erhvervsdrivende operatør formidler, at den rejsende særskilt udvælger og betaler for hver rejseydelse under en enkelt kontakt med den erhvervsdrivendes salgssted; eller hvor operatøren udover sin egen rejseydelse på målrettet vis formidler køb af mindst én yderligere rejseydelse fra en anden erhvervsdrivende, når aftalen med den anden erhvervsdrivende indgås senest 24 timer efter bekræftelsen af bestillingen af den første rejseydelse.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?