Nyhed

Ingen kompensation ved aflysning af fly på grund af COVID-19

COVID-19 udbruddet har ramt flyselskaberne særligt hårdt på grund af myndighedernes tiltag såsom rejserestriktioner, nedlukninger samt karantæneområder. EU Kommissionen har derfor udstedt en fortolkningsvejledning til brug for fortolkning af forordning 261/2004 om passagerrettigheder ved aflysning af fly på grund af COVID-19.

Flypassagerer har ret til kompensation, hvis deres fly bliver aflyst. Flyselskaberne kan fritages for at skulle betale kompensation, hvis aflysningen bliver meddelt passagerne mere end to uger før afgang eller hvis aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv hvis flyselskabet havde truffet alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes.

Med fortolkningsvejledningen har Kommissionen tilkendegivet sin opfattelse, at en aflysning på grund af offentlige myndigheders foranstaltninger med henblik på at inddæmme COVID-19 er en usædvanlig omstændighed, som flyselskabet ikke kunne have undgået, selvom det havde truffet alle rimelige forholdsregler. Derfor har passagerer ikke ret til kompensation, hvis deres fly bliver aflyst på grund af COVID-19.

Selvom passagerne ikke har ret til kompensation, skal flyselskabet tilbyde passagerne valget imellem:

  1. refusion af prisen for flybilletten
  2. omlægning af rejsen ved den førstgivne lejlighed, eller
  3. omlægning af rejsen på en senere dato efter passagerens eget valg.

Under den nuværende situation med COVID-19 kan det være umuligt for flyselskabet at tilbyde passagerne omlægning af rejsen ved førstgivne lejlighed inden for kort tid. Det kan endda være umuligt for flyselskabet at sige noget om, hvornår det igen vil være muligt at flyve til bestemte destinationer, hvis et land har lukket for al flytrafik fra visse lande. Passagerer kan derfor risikere at blive forsinket betydeligt, hvis de vælger omlægning af rejsen ved førstgivne lejlighed.

Der kan imidlertid forekomme situationer, hvor passagerer insisterer på at få omlagt rejsen ved førstgivne lejlighed. Er det tilfældet, må flyselskabet sørge for at informere passagerne om usikkerheden forbundet med valget af omlægning af rejsen ved førstgivne lejlighed i stedet for refusion. Vælger passagerne alligevel omlægning af rejsen ved førstgivne lejlighed, har flyselskabet opfyldt sin informationsforpligtelse ved snarest muligt og i god tid at informere passagerne om en mulig flyafgang, så snart den byder sig.

Der er fortsat en række situationer, der ikke er taget stilling til fortolkningsvejledningen på nuværende tidspunkt. Det vil i disse situationer være op til de nationale domstole at fortolke, hvor langt flyselskabernes forpligtelser efter forordningen strækker under COVID 19-pandemien.

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret, herunder flyforsinkelse. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om flysager eller anden transportjura.

Du kan holde dig opdateret ved at følge os på LinkedIn, samt skrive dig op til vores nyhedsbrev.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?