Nyhed

Ny lov om forsikringsformidling – har du husket at genregistrere dig?

Den nye lov om forsikringsformidling, der implementerer forsikringsdistributionsdirektivet (IDD), trådte i kraft den 1. oktober 2018. Loven er relevant for alle, der beskæftiger sig med forsikringsformidling; herunder i forbindelse med transportforsikring eller søforsikring.

Ny lov om forsikringsformidling – har du husket at genregistrere dig?

De nye regler afløser den tidligere lov om forsikringsformidling. Hvis man således formidler forsikringer, skal man have tilladelse hertil af Finanstilsynet. Har man ikke forsikringsformidling som sin hovedbeskæftigelse, skal man registres som accessorisk forsikringsformidler hos Finanstilsynet.

Har man hidtil haft tilladelse eller været registreret som forsikringsformidler – accessorisk forsikringsformidler, agent eller underagent - så skal man ansøge på ny samt genregistreres. Har man ikke hidtil været anmeldt eller registreret, i anledning af den formidlingsaktivitet som udføres, skal man få fulgt op på, om man rent faktisk skal have tilladelse eller registreres hos Finanstilsynet.

Udøver man allerede forsikringsformidling

Hvis man som virksomhed allerede udøver forsikringsformidling og er omfattet af anvendelsesområdet for de nye regler, skal man søge Finanstilsynet om ny tilladelse og genregistrering. Virksomhedsansøgninger er omfattet af en overgangsordning på seks måneder, hvorefter den nuværende registrering bortfalder. Virksomheder skal således ansøge senest den 1. april 2019.

Har man været omfattet af den tidligere lov som forsikringsagent eller underagent, skal man også rette henvendelse til Finanstilsynet med henblik på at blive registreret på ny. Dette skyldes blandt andet, at der med den nye forsikringsformidlingslov er indført skærpede krav til disses kompetencer, som nu er omfattet af den samlede betegnelse ´forsikringsformidlere´. Man skal derfor sørge for at undersøge, hvilke kompetencekrav man er underlagt og i den forbindelse tage den relevante prøve. De skærpede kompetencekrav fremgår af kompetencekravsbekendtgørelsen bilag 1-11

Tilsvarende for virksomheder er personer, der udøver forsikringsformidling i en virksomhed, også omfattet af en overgangsordning. Denne er dog på tre år, og man har derfor helt til den 1. oktober 2021 til at overholde de nye skærpede kompetencekrav. Man skal være opmærksom på, at man kun kan fortsætte med at udøve samme type forsikringsformidling, som man har udøvet indenfor de seneste tre år – altså i perioden den 1. oktober 2015 til den 1. oktober 2018. Hvis man ønsker at udøve en ny type, skal man, for at kunne dette, bestå en prøve. Alternativt kan den nye type udøves under opsyn.

Nye forsikringsformidlere

Hvis man som virksomhed ønsker at påbegynde forsikringsformidling, skal man ansøge om dette, inden formidlingen påbegyndes.

Ønsker man at udøve forsikringsformidling, skal den ansvarlige for formidlingen i virksomheden bestå den relevante prøve for de specifikke kompetencekrav i kompetencebekendtgørelsens bilag 1-11, som gælder for denne. Indtil prøven bestås, kan man dog udøve forsikringsformidling under opsyn.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?